• Print
  • Bookmark and Share

Blanketter

Her finder du forskellige blanketter, som du kan anvende i forbindelse med ændringer i dit medlemskab.

BEMÆRK:
Da nedenstående blanketter skal underskrives, skal de indsendes pr. post eller scannes og indsendes i en mail til Anette Engblom, ane@remove-this.jordemoderforeningen.dk 


Dimittendsats
Hvis du som nyuddannet jordemoder direkte fra en medlemsstatus som studerende til barsel eller anden orlov, kan lade sig registrere som medlemmer på dimittendsats. 
Hent blanketten ansøgning om nedsat kontingent

Sats for barselsorlov uden løn
Hvis du er på barselsorlov med barselsdagpenge, kan du søge om nedsat kontingent. 
Hent blanketten ansøgning om nedsat kontingent

Sats for arbejdsløse
Hvis du er arbejdsløs kan du også søge om nedsat kontingent. 
Hent blanketten ansøgning om nedsat kontingent

Autoriserede studerende
Hvis du er autoriseret jordemoder og studerende, kan du søge om nedsat kontingent.
Hent blanketten ansøgning om nedsat kontingent

Passiverklæring
Hvis du ikke er beskæftiget ved jordemoderfaget, fx på grund af arbejdsophør, overgang til anden beskæftigelse uden for jordemoderfaget/det sundhedsfaglige område, efterløn, pensionering eller orlov uden løn kan du blive passivt medlem.
Hent passiverklæring

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af Jordemoderforeningen.
Hent udmeldelsen

Ret medlemsoplysninger

Du kan rette dine medlemsoplysninger elektronisk her

Indmeldelse

Du kan elektronisk melde dig ind i Jordemoderforeningen her

 

Læs mere

Læs mere om medlemskategorierne på