• Print
  • Bookmark and Share

Internationalt

European Midwives Association (EMA)

European Midwives Association (EMA)

Antal medlemmer: 2, formand og næstformand

Formål: Organisationen arbejder med at fremme jordemoderomsorg gennem fælles minimum standarder for uddannelse og praksis, at udbrede opdateret jordemoderviden, at fremme kvinders sundhed, at følge EU lovgivning og jordemødres muligheder for jordemoderarbejde I EU og at støtte medlemsorganisationerne i disse mål

Læs mere på www.europeanmidwives.org

International Confederation of Midwives (ICM)

International Confederation of Midwives (ICM)

Antal medlemmer: 2, formand og næstformand

Formål: At fremme uddannelse og viden om jordemodergerningen for at udbygge omsorgen for mødre og nyfødte børn i alle verdens lande.

Læs mere www.internationalmidwives.org

Nordisk Jordemoderforbund (NJF)

Nordisk Jordemoderforbund (NJF)

Antal medlemmer: 2, formand og næstformand

Formål: At virke for jordemødres faglige udvikling og at fremme jordemødres arbejdsmæssige og faglige samarbejde mellem de nordiske lande.

European Forum of National Nursing and Midwifery Ass. and WHO EFNNMA

European Forum of National Nursing and Midwifery Ass. and WHO EFNNMA

Antal medlemmer: 1, Jordemoderforeningens formand

Formål: Deltage i og informere om debat vedr. sundhedsfremme og -omsorg i Europa. Arbejde for udveksling af information, ideer og politik mellem Nursing/Midwifery Ass. og WHO. Formulere udtalelser og anbefalinger vedr. sundhed og Nursing/Midwifery relaterede emner og stå inde for forsøgsprojekter.