• Print
  • Bookmark and Share

Sundhed og forebyggelse

Det Danske Netværk for Tobaksforebyggelse

Det Danske Netværk for Tobaksforebyggelse

Antal medlemmer: 1

Formål: Dansk Netværk for Tobaksforebyggelse har til formål at koordinere indsatsen for at begrænse tobaksrygningen i Danmark gennem en gensidig orientering om, hvilke aktiviteter de foregår i de institutioner/organisationer, der er medlem i netværket.

Netværket uddeler hvert år "Årets røgfri pris".

Netværket er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Jordemoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Apotekerforening, Astma-Allergiforbundet, Den almindelige Danske Lægeforening, Sund BY-Netværket, Røgfrit Miljø og Dansk Tandlægeforening.Omfang: Der holdes to møder om året.

Herudover kommer der ad hoc opgaver.

Repræsentant: Sara Hamilton

Nyvalg: Forår 2018

Foreningen Sex & Samfund

Foreningen Sex & Samfund

Antal medlemmer: 3

Formål: I Danmark arbejder Sex og Samfund for, at alle kan få de oplysninger og den rådgivning og hjælp, de har brug for. Foreningen arbejder for en forebyggelsesindsats, hvor der sættes massivt ind med oplysning og rådgivning. Målet er seksuel trivsel, ønskebørn og ingen sexsygdomme. At nå disse mål kræver viden om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort, og det kræver adgang til forebyggelse og behandling.

I forhold til udlandet arbejder Sex & Samfund for en verden med seksuel trivsel, ønskebørn og ingen sexsygdomme. Sundhed omkring seksualitet, graviditet og fødsel er en menneskeret, som skal sikres, uanset hvor i verden man bor, og uanset alder, køn, religion, eller ægteskabelig og social status.

Sex & Samfund arbejder med emner som abort, hiv/aids, fortalerarbejde, seksualundervisning og forebyggelse af uønskede graviditeter og sexsygdomme.

Læs mere på www.sexogsamfund.dk

Omfang: Omfanget er foreningsarbejdet er relativt lille, idet repræsentanterne først og fremmest repræsenterer Jordemoderforeningen på den årlige generalforsamling i Sex og Samfund. Herfra refereres lidt om mødet til Jordemoderforeningen, enten ved et møde eller skriftligt. Der kan derudover være ad hoc opgaver, som repræsentanterne har valgt at lave.

Repræsentant: Inger Gamtofte, Fie Skat Hjørnet og Gabriela Rehfeld

Nyvalg: Forår 2018

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning

Antal medlemmer: 1

Formål: Som almennyttig forening at fremme sundhed og forebygge sygdom og handicap ved udvikling, tilrettelæggelse og distribution af sundhedsoplysende materialer, arrangere kurser, gennemføre sundhedsformidlende initiativer.

Repræsentanter:
Komiteens styrelse:
Jordemoderforeningens formand
Sagkyndigt udvalg: Anne Barfoed