• Print
  • Bookmark and Share

Hjælpeorganisationer

Kvindernes U-lands Udvalg (KULU)

Kvindernes U-lands Udvalg (KULU)

Antal medlemmer: 2

Formål: Gennem oplysningsarbejde at hjælpe dårligt stillede kvinder i U-lande til ligestilling, fred og udvikling i overensstemmelse med aktionsplan vedtaget på Mexico-konferencen i 1975.

Læs mere www.kulu.dk

Repræsentanter: Dina Illeris Simonsen og Katrine Steen Jensen

Nyvalg: Forår 2018

Dansk Unicef Komite

Dansk Unicef Komite

Antal medlemmer: 1

Formål: Komiteen arbejder for at forbedre børns vilkår verden over.

Komiteen rummer ca. 70 forskellige organisationer, humanitære, politiske, faglige og andre. Disse organisationer kan støtte Unicefs globale indsats for børn i hele verden.

Jordemoderforeningen har være med fra starten for 52 år siden.

Omfang: Jordemoderforeningens to repræsentanter har ret til at deltage i kommiteens årsmøde med stemmeret vedr. komiteens love, godkendelse af regnskab og nationale policies. Årsmødet holdes som et eftermiddagsmøde i maj.

Repræsentant: Dina Illeris Simonsen

Nyvalg: Forår 2018