• Print
  • Bookmark and Share

Faglig dag for privatpraktiserende

Hvert år holder Jordemoderforeningen en faglig dag for privatpraktiserende jordemødre. Dagen annonceres via Jordemoderforeningens medier. 

Dagen arrangeres i videst muligt omfang efter input fra privatpraktiserende jordemødre. Har du idéer til emner, er du er velkommen til at komme med forslag og sende dem til forsknings- og udviklingsassistent Mette Busk, meb@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Hold øje med kursuskalenderen for faglige dage

Netværk
Privatpraktiserende jordemødre har mulighed for at danne lokale netværk, som Jordemoderforeningen understøtter. Har du spørgsmål så kontakt forsknings- og udviklingsassistent Mette Busk, meb@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Facebook
Som privatpraktiserende kan du melde dig ind i Facebook-gruppen 'Privatpraktiserende i Jordemoderforeningen'.