• Print
  • Bookmark and Share

Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

Selvstændig jordemoderklinik

Årgang 2007, nr. 4, Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

Mangel på fødestuer i Stockholm førte til oprettelse af en jordemoderledet klinik. Klinikken har speciallæger tilknyttet. [mere]

Risiko for generaliseret angst

Årgang 2007, nr. 4, Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

Risiko og risikovurdering er et nyt begreb, der bygger på statistisk frekvens og sandsynlighed, hvor fare er konkret og virkelig. Forveksling af de to begreber kan føre til generaliseret angst. [mere]

Kampagne for den normale fødsel

Årgang 2007, nr. 4, Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

Walisiske jordemødre kæmper for at nedbringe antallet af indgreb i fødslen og for at øge antallet af hjemmefødsler. Jordemoderledede klinikker og hjemmebesøg i starten af fødslen skal være med til at nå de to mål. [mere]

Noget stort er på vej

Årgang 2007, nr. 4, Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

En jordemoderstuderende brugte Sandbjerg-seminaret til at få ideer til det afsluttende bachelorprojekt. Det blev også til mange tanker om hendes fremtidige jordemoderliv. [mere]

Tag tyren ved hornene

Årgang 2007, nr. 4, Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

Deltagerne på Sandbjerg Seminaret formulerede nye målsætninger for Jordemoderfagligt Selskab. [mere]

Tema: Jordemoderfagligt Selskab - fremtidens fødesteder er stadig til debat!

Årgang 2007, nr. 4, Jordemoderfagligt selskab: Sandbjerg seminar

Jordemoderfagligt Selskab holdt den 19. og 20. marts seminar på Sandbjerg Gods ved Sønderborg. Det er tredje gang, at det faglige selskab inviterer sine medlemmer til to dages debat om fremtidens fødselshjælp [mere]