• Print
  • Bookmark and Share

Vikar

Flere vælger at være vikar

Årgang 2006, nr. 8, Vikar

Et voksende antal jordemødre vælger at arbejde på deltid og supplere indtægten som vikar. Det har både økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser for fødestederne. [mere]

Vikarlivet havde sin tid

Årgang 2006, nr. 8, Vikar

Det var fagligt inspirerende og skæppede også godt i kassen at være vikar. Men Charlotte Elklit har alligevel skiftet vikartilværelsen ud med et fast job på fuld tid. [mere]

Hvad mener Jordemoderforeningen

Årgang 2006, nr. 8, Vikar

Tidsskrift for Jordemødre har sat Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo, i den varme stol og bedt hende om at svare på en række spørgsmål om fordele og ulemper ved deltidsarbejde, vikararbejde mv. [mere]

Sådan betales de ekstra vagter

Årgang 2006, nr. 8, Vikar

VikarbureauerJordemoderforeningen har indgået overenskomst med FASID, herunder Kinnerup Care, som er det vikarbureau, der ansætter flest jordemødre. Overenskomsten finder du på Jordemoderforeningens hjemmeside under Løn og...[mere]