• Print
  • Bookmark and Share

Patientklager

Brug af vestimulerende midler

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

Sundhedsstyrelsen følger op på alle afgørelser truffet af Patientklagenævnet. Fire afgørelser vedrørende brug af vestimulerende midler har givet styrelsen anledning til at henlede opmærksomheden på brugen af disse midler. [mere]

Patientklager

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

KlageKlage over fødselsforløb samt manglende information om hindesprængningEn 19-årig førstegangsfødende kvinde henvendte sig den 18. januar 2002 kl. 12.10 i graviditetens uge 40 på fødegangen med smertefulde veer. Der blev...[mere]

Uenighed i afgørelserne

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

Jordemødrene i Patientklagenævnet er uenige i afgørelserne i hver tredje sag, hvor der gives kritik. Sagerne bliver ikke vurderet i deres helhed, og det giver uretfærdige afgørelser, lyder en begrundelse for uenigheden. Det er...[mere]

Patientklagenævnet værner om din retssikkerhed

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

Bedre end sit rygte? Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kritiseres ofte for ikke at give flere klagere medhold. Men systemet skal også beskytte sundhedspersonalet mod uberettigede beskyldninger om lovovertrædelser - derfor skal...[mere]

"pt. ringer igen om en time.."

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

Jordemødre får relativt mange klager fra brugere sammenlignet med andre faggrupper, men kun en brøkdel ender med, at jordemoderen får en påtale. Alligevel er der risiko for, at klagesagerne er med til at skabe...[mere]

Afgørelser skal på nettet

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

Navnene på jordemødre og andre sundhedspersoner, der får påtaler i Patientklagenævnet, skal offentliggøres på nettet, forslår sundhedsministeren. [mere]

Klagerne fylder meget

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

Det påvirker jordemødre meget, når der bliver klaget over dem. Det gælder også, selvom en afgørelse i Patientklagenævnet slår fast, at de ikke har overtrådt loven. Opfølgningen på en klagesag håndteres forskelligt på...[mere]

TEMA: Patientklager

Årgang 2005, nr. 2, Patientklager

I 2004 var der 6.000 indberetninger om fejl og utilsigtede hændelser. 3.000 patienter klagede til Patientklagenævnet over den behandling. Hertil kommer et ukendt antal klager direkte til sygehusafdelingerne og ledelserne. Både...[mere]