• Print
  • Bookmark and Share

I praktik

Kontinuitet i praktikken

Årgang 2013, Nr. 2, I praktik

De jordemoderstuderende risikerer kun at kende deres vagter kort tid frem og komme til at gå med tilfældige kontaktjordemødre. De kliniske uddannelsessteder er pressede, og har ofte svært ved at gennemføre intentionen om varsling...[mere]

Relationer og nærhed

Årgang 2013, Nr. 2, I praktik

Jordemoderuddannelserne har fået pålæg om at sætte ting i værk, der kan sænke antallet af studerende, der forlader uddannelsen. Frugtbare relationer, blandt andet til kontaktjordemoderen, er vigtige for at gennemføre uddannelsen.[mere]

"Næste gang vil jeg ikke gå baglæns"

Årgang 2013, Nr. 2, I praktik

Katrine blev på grund af uheldige omstændigheder kastet rundt mellem forskellige kontaktjordemødre. Det bliver der laves om på i næste praktik.[mere]

Trængsel i klinikken

Årgang 2013, Nr. 2, I praktik

På Odense Universitetshospital lægger de jordemoderstuderende selv deres vagtskema og der er fleksibilitet, hvis de får behov for at bytte en vagt undervejs. Men det kræver alligevel høj grad af omstillingsparathed at være...[mere]

I praktik med kendt jordemoder

Årgang 2013, Nr. 2, I praktik

De studerende vil gerne have kontinuitet og det får det ved at følge jordemødre i kendt jordemoder-ordning. Men der er også udfordringer.[mere]