• Print
  • Bookmark and Share

Misoprostol

Minprostin og misoprostol

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Hvorfor anbefaler fødselslægerne at bruge misoprostol, når der allerede findes et præparat på markedet, der er registreret til igangsættelse af fødsler? Tidsskrift for Jordemødre har bedt fortalere og modstandere af at bruge...[mere]

Misoprostol - et peroralt alternativ til Minprostin

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Om forfatterne Lars Høj, overlæge, gynækologisk/obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel Misan Stehouwer, afdelingsjordemoder, fødeafdelingen, ÅUH, Skejby Rikke Bek Helmig, overlæge, gynækologisk/ obstetrisk afd., ÅUH, Skejby Mette...[mere]

Misoprostol - er det nu så sikkert og effektivt?

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Om forfatterne Eva Rydahl, lektor i jordemoderkundskab, cand. scient.san Jette Aaroe Clausen, lektor i jordemoderkundskab, MHH, ph.d. Begge ansat på Professionshøjskolen MetropolPatientsikkerhed, indberetning af bivirkninger,...[mere]

"Man normaliserer noget, der i princippet er farligt"

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Patientombuddet ser kun toppen af isbjerget, når de modtager indberetninger af utilsigtede hændelser. Der kan være mange årsager til, at hændelser ikke rapporteres – for eksempel at vi bliver blinde overfor dem. Og det er skidt,...[mere]

Import af misoprostol

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Sundhedsstyrelsen har givet udleveringstilladelse til et importeret præparat, der matcher de misoprostolpræparater, som sygehusapoteker producerer. Argumentet for tilladelse er, at man mangler et præparat, der kan tages pr os.[mere]

Sygehusapoteker producerer mod intention i loven

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Sundhedsministeren overvejer at ændre loven, så sygehusapoteker ikke længere kan masseproducere misoprostol til igangsættelse af fødsler. Fødeafdelingerne kan i stedet få tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at bruge et...[mere]

Information til de gravide

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Informationspligten er skærpet, når der bruges lægemidler uden for indikationsområdet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det betyder, at gravide skal informeres om, at misoprostol ikke er godkendt til igangsættelse af fødsler.[mere]

Lægemiddelfirma skal analysere misoprostol

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Lægemiddelfirma er blevet pålagt at registrere og analysere bivirkninger ved misoprostol ud fra danske og internationale indberetninger af bivirkninger.[mere]

Misomodning

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

På Rigshospitalet får de gravide tilbud om at få en ”modningspille”, når de er gået elleve dage over termin. Halvdelen kan nøjes med den ene dosis. Samtidig falder antallet af førstegangsfødende, der ender med kejsersnit efter...[mere]