• Print
  • Bookmark and Share

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse
Du har ret til at få kørselsgodtgørelse, hvis din leder har godkendt, at du har brugt din egen bil i tjenesten.

Satserne er fælles for alle uanset ansættelsessted, med mindre speciel aftale er indgået.

Satser pr. 1. januar 2019:
Pr. 1. januar 2019 er satserne for transportgodtgørelse for ansatte i staten, kommunerne og regionerne:

For kørsel i egen bil eller på motorcykel i henhold til bemyndigelse er godtgørelsen 3,56 kr. pr. km for kørsel indtil 20.000 km i et kalenderår.

For kørsel ud over 20.000 km i et kalenderår samt for anden godkendt kørsel er godtgørelsen 1,98 kr. pr. km.

Godtgørelse for benyttelse af egen knallert, EU-knallert og cykler samt scooter er 0,53 kr. pr. km. 

Satserne reguleres normalt pr. 1. januar hvert år.

For Regionerne: Læs mere i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser

For Staten: Læs mere i Satsregulering for tjenesterejser

For kommunerne: Læs mere i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser