• Print
  • Bookmark and Share

Inspirationsdage for jordemødre uddannet i 2019

Tid: Mandag den 5. oktober 2020 kl. 09:00 til tirsdag 6. oktober 2020 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 21. september 2020 kl. 08:00

Sted: Vingstedcenteret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Målgruppe: Jordemødre der er uddannet i 2019 (og er medlem af Jordemoderforeningen)

Mød dine gamle studiekammerater og folk fra de andre uddan­nelsessteder uddannet på samme tid som dig. Dervil også  være fokus på både faglige emner og fag­foreningsmæssige/organisatoriske emner, som fx arbejdstidsreglerne, Jordemoderfore­nin­gens organisation og på, hvor­dan du får indflydelse i foreningen. Samtidig får du også mulighed for at møde Jordemoderfor­e­nin­gens formand, og høre om foreningens visioner.

Læs mere og tilmeld dig