• Print
  • Bookmark and Share

Nyhedsarkiv

Ny overenskomst for visse praksisansatte (08. januar 2016)

Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere har indgået overenskomst for praksisbioanalytikere og konsultationssygeplejersker med de praktiserende læger for 2015-18. Aftalen er godkendt, hvilket betyder, at der er nye lønsatser...[mere]

Ambassadører for alle jordemødre – kom med på ”Ambassadøruddannelsen”! (08. januar 2016)

Som tidligere omtalt i tidsskriftet (se artiklen "Ambassadører for alle jordemødre - nyt tiltag") har Hovedbestyrelsen besluttet at udbyde en uddannelse til de mange kolleger, der ofte træder frem og varetager...[mere]

Ny kredsformand i Nord (01. januar 2016)

Pernille Johansen er valgt til kredsformand i Jordemoderforeningens Nordjyllandskreds uden modkandidater. Pernille, som arbejder på Sygehus Vendsyssel, blev uddannet i 2015. Gennem hele sin studietid var hun aktiv i...[mere]

Stil op til DSAs delegeretforsamling (21. december 2015)

I 2016 er der valg til DSAs delegeretforsamling, som er DSAs øverste myndighed. DelegeretforamlingenDe 70 delegerede har medindflydelse på de overordnede beslutninger vedrørende DSAs virksomhed, herunder bl.a. valg af...[mere]

Hanne Kjærgaards Mindelegat er uddelt (11. december 2015)

Årets legat blev overrakt til jordemoder og ph.d. studerende Diana Riknagel for hendes innovative forskningsprojekt, der forventes at styrke den normale fødsel ved bedre detektering af potentielt truede fostre. Legatet blev...[mere]

Delegeretvalg i PKA er afgjort (27. november 2015)

Så er valget til delegeret i pensionskassen PKA afgjort. Valget gælder fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.  Vi siger til lykke til de valgte. Fremover bliver jordemødrene repræsenteret af disse...[mere]

Hvem laver prioriteringen i den danske sundhedspolitik? (05. november 2015)

I november 2014 indgik SR-regeringen sammen med SF og Enhedslisten en finanslovsaftale, der prioriterede svangreomsorgen i Danmark. Der var tale om et løft på 35 mill. i 2015 og 75 mill. i årene 2016-2018. I forhold til de...[mere]

Fødselsdag for FN’s Børnekonvention (03. november 2015)

UNICEF (United Nations International Children's Emergency) er en organisation under FN, der blev dannet tilbage i 1946. I en tid, hvor uhyggeligt mange børn led på mange måder pga. den netop overståede verdenskrig. Organisationen...[mere]

Årets pris fra fonden "En god start i livet" (29. oktober 2015)

Fonden "En god start i livet" uddelte torsdag den 29. oktober Årets Pris til overlæge Rikke Monrad, udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup og sundhedsplejerske Joan Skytte, Regionshospital Herning. Prismodtagere har...[mere]

I jordemødrenes sko (22. oktober 2015)

En gruppe aktive jordemødre har lavet denne film, der viser hverdagen på landets fødegange. Vi håber, at den bliver set af både minister og folketingspolitikere, så de fjernede øremærkede midler til svangreomsorgen kommer med i...[mere]

Bachelorprisen 2015 (20. oktober 2015)

Jordemoderforeningens bachelorpris 2015 er netop blevet uddelt på Jordemoderforeningens medlemsmøde[mere]

Bliv dus med din pension (24. september 2015)

Det er nu, at du kan stille op som delegeret og få indflydelse på din og kollegernes pension i PKA – Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Der skal vælges 12 jordemødre, heraf 1 fra Færøerne. Derudover vælger de fem faggrupper i...[mere]

Influenzavaccination af gravide (23. september 2015)

Sundhedsstyrelsen anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester lader sig vaccinere mod influenza. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe. Mange fravælger vaccinationDesværre fravælger mange...[mere]

Høring om gravide og rusmidler (21. september 2015)

Jordemoderforeningen vil meget gerne have dit bidrag til høringen. Bemærk - meget kort frist[mere]

Revision af retningslinjer for fosterdiagnostik (15. september 2015)

Sundhedsstyrelsen skal i de kommende måneder revidere retningslinjerne for fosterdiagnostik. De nuværende retningslinjer fra 2004 skal blandt andet tage højde for udviklingen i fosterdiagnostiske undersøgelsesmetoder, samtidig...[mere]

Injuriesag mod Ekstra Bladet (15. september 2015)

Højesteret afsagde i dag dom i Jordemoderforeningens injuriesag på vegne af et medlem mod Ekstra Bladet. Desværre tabte vi sagen efter at have vundet i byretten og tabt i Landsretten med dissens. Hele dommen kan ses på...[mere]

Regeringen og Danske Regioner tager pengene fra de gravide  (25. august 2015)

SE OGSÅ OPDATERING PR. DEN 27. AUGUST 2015Meldingerne fra regionerne er nu, at de øremærkede midler til de gravide, fødende, nyfødte og familier er fjernet for både 2015 og i de følgende år. De mange historier i sommeren og...[mere]

Ammeanbefaling ændres ikke  (21. august 2015)

Dagbladet Politiken omtaler i dag den 21. august en undersøgelse, der påviser, at jo længere tid et barn ammes, jo større bliver koncentrationen af fluorstoffer i barnets blod. Fluorstoffer findes i pizzabakker, imprægnerede...[mere]

Stabilitet i sygehusøkonomi skal sikres (18. august 2015)

Parterne i Sygehussamarbejdet, der omfatter Yngre Læger, Danske Lægesekretærer i HK/Kommunal, FOA - Fag og Arbejde, Foreningen af Speciallæger og Sundhedskartellet, opfordrer i et brev til sundhedsministeren, finansministeren...[mere]

Stabilitet i sygehusøkonomi skal sikres (18. august 2015)

Parterne i Sygehussamarbejdet, der omfatter Yngre Læger, Danske Lægesekretærer i HK/Kommunal, FOA - Fag og Arbejde, Foreningen af Speciallæger og Sundhedskartellet, opfordrer i et brev til sundhedsministeren, finansministeren...[mere]

189 kommende kolleger (30. juli 2015)

189 nye studerende er optaget på de tre jordemoderuddannelser i år. Det viser de nye tal fra Den Koordinerede Tilmelding. Igen i år ligger snittet for ansøgerne til jordemoderuddannelserne højt.[mere]

Spammails fra norsk vikarbureau (03. juli 2015)

Jordemoderforeningen får fra tid til anden henvendelser fra medlemmer, der har fået spammails fra det norske vikarbureau Helsenor. Vi har rettet henvendelse til firmaet utallige gange, og vi har kontaktet de norske...[mere]

Jordemoderforeningen siger velkommen til regeringen og den nye sundhedsminister (28. juni 2015)

Resultatet af valget den 18. Juni 2015 blev et folketing, som i kraft af sammensætningen er tvunget til at samarbejde. Både på tværs af partier og blokke, men også i forhold til samarbejdspartnere på arbejdsmarkedet. Lars Løkke...[mere]

Stadig diskrimination i forbindelse med graviditet og barsel (26. juni 2015)

Institut for menneskerettigheder har fået udarbejdet en kortlægning af, i hvor stort omfang kvinder og mænd oplever diskrimination i forbindelse med graviditet og barsel. Deltagerne i undersøgelsen venter barn eller er blevet...[mere]

Til den ny regeringsblok (19. juni 2015)

Tillykke med valget. Det forpligter at stå med de berømte nøgler - I holder fremtiden i jeres hænder. Man plejer også at sige, at de nyfødte repræsenterer fremtiden. Og vi jordemødre holder nyfødte i vores hænder. Det forpligter...[mere]

Omskæring af drengebørn (18. juni 2015)

Igennem længere tid har der blandt Jordemoderforeningens medlemmer været en debat om omskæring af børn. Med baggrund i udbredt opslutning om lovgivningen mod pigeomskæring for mere end et årti siden har debatten bredt sig til...[mere]

Potentialer i at inddrage jordemødre i kommunale kerneopgaver (08. juni 2015)

En ny pjece fra KL og Jordemoderforeningen skal give inspiration til de opgaver, som en jordemoder kan løse i kommunerne.[mere]

Ny næstformand i Jordemoderforeningen (31. maj 2015)

Pr. den 1. juni 2015 er Ann-Birgitte Havelund Nielsen ny næstformand i Jordemoderforeningen. Hør hvad Ann-Birgitte vil arbejde for i denne video. Du kan også læse mere om hende i Tidsskrift for Jordemødres artikel "Jeg havde...[mere]

Lillian Bondo om forebyggende tilbud til ikke-dokumenterede migranter (26. maj 2015)

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, var den 26. maj i P1 Morgen og fortælle om, hvorfor det er både medmenneskeligt nødvendigt og økonomisk rentabelt at give forebyggende tilbud til gravide og børn, der ikke...[mere]

Alle gravide skal have adgang til forebyggende undersøgelser (26. maj 2015)

Pressemeddelelse udsendt fra Røde Kors den 21. maj:[mere]

Lillian Bondo ny formand for Komiteen for Sundhedsoplysning (19. maj 2015)

Formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo er af en enig styrelse valgt som ny formand for Komiteen for Sundhedsoplysning . Styrelsen består af repræsentanter for medlemsorganisationerne...[mere]

OK15-resultatet formelt på plads (17. april 2015)

Nu har alle organisationer i forhandlingsfællesskabet, arbejdergiverne i KL og regionerne godkendt de nye overenskomster og aftaler.[mere]

Dansk Women Deliver komité laver udtalelse (14. april 2015)

Efter deres første møde den 6. marts udsendte dansk Women Deliver komité en erklæring.  I erklæringen understreger de vigtigheden af kampen for kvinder og pigers rettigheder og deres basale ret til at bestemme over egen...[mere]

Valg af næstformand afgjort (06. april 2015)

Ved opstillingsfristens udløb 5. april 2015 var der indkommet én kandidat til næstformandsposten i Jordemoderforeningen: Ann-Birgitte Havelund Nielsen fra Aarhus Universitetshospital. Ann-Birgitte er hermed valgt ved fredsvalg...[mere]

JA til overenskomsten (27. marts 2015)

Så foreligger det endelige resultat af urafstemningen på det regionale og kommunale område samt resultatet for Jordemoderforeningens afstemning på det statslige område. Det regionale og kommunale områdeHer blev det et...[mere]

National klinisk retningslinje: Analinkontinens hos voksne (26. marts 2015)

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny retningslinje, der beskriver effekt og skadevirkninger ved forskellige behandlinger af analinkontinens.Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside[mere]

Teknologisk gennembrud inden for graviditets- og fødselsovervågning (24. marts 2015)

Jordemoder og ph.d.-studerende Diana Riknagel fra Regionshospitalet Viborg har i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og telesundhedsfirmaet Viewcare udviklet et nyt udstyr, CentaFlow, til graviditets- og...[mere]

”Det er lykkedes at lave et balanceret forlig” (09. marts 2015)

OK15. Op mod 1.000 tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellet er i dag mandag samlet til stormøde i Tivoli Hotel og Congress Center i København for at høre om overenskomstresultaterne på det regionale og kommunale område.[mere]

Årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (02. marts 2015)

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler har den 2. marts 2015 udsendt årsrapport, der dækker perioden 1. september 2013 til 31 august 2014. Rapporten viser en væsentlig reduktion i antallet af svære bristninger efter fødsel. De...[mere]

OK15-Aftale på plads mellem KL og Sundhedskartellet (01. marts 2015)

Fredag nat faldt de sidste brikker på plads i overenskomstfornyelsen OK15 mellem Sundhedskartellet og KL. Aftalen er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at styrke faglighed, kvalitet og et bedre arbejdsmiljø i...[mere]

Nye råd om mad til spædbørn (23. februar 2015)

Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside[mere]

Forlig på Sundhedskartellets område (21. februar 2015)

Efter det generelle forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner sen fredag eftermiddag (læs også nyheden om det generelle forlig) blev der fredag nat også indgået forlig på det specielle Sundhedskartel-område...[mere]

OK-forlig på plads i regionerne  (20. februar 2015)

Overenskomstfornyelsen på det regionale område nåede fredag et stort skridt videre mod en færdig aftale, da Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner indgik forlig på det generelle område. Forliget, der er treårigt, sikrer de...[mere]

Sundhedskartels forhandlinger med regionerne fortsætter (19. februar 2015)

Der er fremdrift i Sundhedskartellets overenskomstforhandlinger med Danske Regioner. Fredag mødes parterne igen og det forventes, at der ligger et resultat klart i løbet af weekenden.    Sundhedskartellet og Danske...[mere]

Screening af gravide virker (18. februar 2015)

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat meget lavt. Takket være screeningen af gravide for hepatitis B findes der hvert år et betydeligt antal asymptomatiske smittebærere. Disse kan i dag behandles i...[mere]

OK15 forlig på plads i kommunerne (16. februar 2015)

Overenskomstfornyelsen på det kommunale område nåede mandag morgen et stort skridt videre mod en færdig aftale, da Forhandlingsfællesskabet og KL indgik forlig på det generelle område. Forliget, der er treårigt, sikrer de...[mere]

Flere nyskabelser og sikring af reallønnen  (16. februar 2015)

Der er indgået et 3-årigt forlig om en ny overenskomst for de ansatte i kommunerne. Der er aftalt generelle lønstigninger på 5,42 % i perioden, inklusiv regulerings-ordningen. Formanden for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo...[mere]

Overordnet forlig på Statens område (09. februar 2015)

Forhandlingsparterne er den 6. februar blevet enige om et overordnet forlig på Statens  område. Herefter går forhandlingerne i gang for de specifikke områder. Jordemødre ansat i staten arbejder især på...[mere]

OK15 forhandlinger startet på det kommunale område (08. januar 2015)

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation på det kommunale område mødtes i dag med KL til de første forhandlinger om overenskomstfornyelse på det kommunale område.Læs mere på Sundhedskartellets hjemmeside[mere]

Mindre fald i lejlighedsvise rygere (06. januar 2015)

Gruppen af personer, der ryger lejlighedsvis, er faldet fra seks procent i 2012 til fire procent i 2014, mens gruppen af daglige rygere ligger i perioden konstant på 17 procent.  Der er lige mange mænd og kvinder, der...[mere]

Viser resultater 1 til 50 ud af 260