• Print
  • Bookmark and Share

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø handler bl.a. om de fysiske rammer for arbejdet, arbejdsskader og foranstaltninger ved graviditet

Her kan du læse om: 
  -  Hviletid og fridøgn
  -  Arbejdsskade
  -  Graviditet og amning