• Print
  • Bookmark and Share

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø betegner mange faktorer som forhold til kollegerne, chefen og klienterne samt spørgsmål om trivsel, mobning og chikane

Her kan du læse om:
  -  Stress
  -  Mobning
  -  Konflikter
  -  Trivsel og sundhed