• Print
  • Bookmark and Share

Mødeplan

Du skal kende din mødeplan mindst 4 uger forud for tjenesten. Din arbejdsgiver kan i visse situationer ændre mødeplanen - dvs. omlægge tjenesten. Det kræver, at der er tale om ganske særlige tilfælde og at din arbejdsgiver har drøftet det med dig, og orienterer dig i arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn. Sker drøftelsen senere end et døgn før skal du have et varslingstillæg. Orienterer din arbejdsgiver dig i din fritid, er det ikke omlagt tjeneste, men et tilkald (se herom).

 

Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL har lavet en pjece på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler.
Pjecen giver bud på en række af de udfordringer som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid.

Læs pjecen som pdf fil