• Print
  • Bookmark and Share

Fridøgn

Du har ret til en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55-64 timers varighed eller to korte fridøgnsperioder på min. 35 timer.

Du skal have et fridøgn efter 6 døgns arbejde, hvis tillidsrepræsentanten ikke har indgået en lokalaftale om, at fridøgnet kan udskydes. Du kan dog indgå en individuel aftale med din leder om at fridøgnet afvikles efter 7 dages arbejde.

Hvis der planlægges med korte fridøgn, skal det andet korte fridøgn gives indenfor rimelig tid efter det først – hvilket efter Jordemoderforeningens opfattelse vil sige inden for en 2 ugers periode.

 

Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL har lavet en pjece på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler.
Pjecen giver bud på en række af de udfordringer som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid.

Læs pjecen som pdf fil