• Print
  • Bookmark and Share

Job i udlandet

Hvis du har lyst til at arbejde i udlandet i en periode, kan nedenstående informationer måske være til hjælp og inspiration.

Skal du arbejde i udlandet?

Den danske jordemoderuddannelse indgår i den Europæiske Unions liste over gensidigt anerkendte professioner. 

Når du rejser ud og hjem igen er der mange praktiske ting at tage stilling til. Læs mere om det på gribverden.dk/helt-praktisk

Godkendelse af udenlandske autorisationer

Her kan du læse om andre landes regler for vurdering af uddannelse mv.

Du kan kan selvfølgelig være interesseret i andre lande, og også her kan såvel www.iu.dk som www.udiverden.dk hjælpe dig i gang.

Europæisk CV

På EUs officielle websted Europa finder du oplysninger om, hvordan du laver et europæisk CV- Europass

Desuden kan du finde oplysninger om, hvordan du finder arbejde og får dine kvalifikationer anerkendt.

Legalisering af dokumenter

På Udenrigsministeriet hjemmeside kan du læse om legalisering af dokumenter til brug i udlandet 

På borger.dk er der også gode råd at om at være dansker i udlandet

Desuden er det værd at kigge på Danmarks ambassade i det pågældende land.

Lokal fagforening
Vi anbefaler endvidere, at du lokalt melder dig ind i den fagforening/ professionsforening, der repræsenterer dine professionelle og ansættelsesretlige interesser der hvor du arbejder.

Medlemsskab af Jordemoderforeningen hjemme eller ude

Selv om vi er kede af i en periode at miste dit aktive medlemskab, så opfordrer vi til, at du under arbejde i udlandet bytter dit aktive medlemskab ud med passivt, så du holder kontakten og samtidig har midler til at være med i det solidariske fællesskab, der hvor du arbejder. Du kan også vælge at melde dig ud, og du er velkommen igen, når du atter kommer til Danmark. Du skal være opmærksom på, at du under udlandsophold kan få brug for professionel rådgivning, der ligger uden for vores vidensområde. Udsendes du af et dansk vikarbureau, er du at betragte som dansk ansat, og her rækker vores rådgivning helt som vanligt, der skal du selvfølgelig bare fortsætte dit aktive medlemskab. Arbejder du i Grønland skal du være aktiv medlem af Jordemoderforeningen. Læs mere om at arbejde i Grønland

A-kassen

Husk at hente vejledning i A-kassen om hvordan du forholder dig i forbindelse med både jobsøgning og job i udlandet.
Du finder vejledning hos www.dsa.dk

DSA’s hjemmeside er endnu ikke så detaljeret om udlandsophold; du kan finde lidt under spørgsmål og svar, men vil du sikre dig fuld information, så anbefaler vi, at du sender en mail til DSA, så du har dokumentation for spørgsmål og svar, hvis der skulle opstå problemer senere.

SKAT

Søger du job i udlandet, er lønnen typisk lavere, end du er vant til i Danmark. Til gengæld er skatten typisk også lavere. Imidlertid er der en række regler omkring skattepligt i henholdsvis Danmark og udlandet, som du skal kende og tage med i betragtning, når du skal vurdere din samlede løn.

SKAT har to pjecer, som overordnet beskriver vilkår, når du arbejder i udlandet:

Noget af det, som er afgørende for vilkårene, er, hvorvidt du bibeholder din bolig i Danmark - altså sælger eller fremlejer boligen (uopsigeligt i 3 år), eller bare har den stående. SKAT fremhæver også, at det har betydning, hvorvidt man er privat eller offentligt ansat, og endelig har det betydning, om der er tale om en ansættelse eller ej.

Vil du have fuld afklaring af dine forhold, så anbefales det, at du læser vejledningerne og ringer til SKATs udlandsafdeling for uddybende afklaring.

SKATs udlandsafdeling: 72 22 18 18 - tast 1 for ”privat person” og tast 4 for ”udland”.  

Erfaringer fra udlandet

Del gerne dine oplevelser af gode og dårlige ture gennem papirmøllen. Og trøst dig: det er ikke noget der varer ved — derimod får du efterfølgende plads til at vedligeholde din selvstændighed som dygtig jordemoder.

Læs om jordemødres forskellige erfaringer med at arbejde i udlandet.

At arbejde i Australien

At arbejde i London

At arbejde i Sverige