• Print
  • Bookmark and Share

Job i Grønland

Her finder du oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for jordemødre ansat på Grønland.

Orlov til at arbejde i Grønland

Du har ret til at få fri fra dit arbejde, hvis du skal udføre udlandarbejde eller får en stilling i Grønland. Du har også ret til at få fri, hvis fx din ægtefælle/samlever udsendes til tjeneste i udlandet eller får en stilling i Grønland.
Læs om orlov til at arbejde i Grønland

Overenskomst

Overenskomst for Jordemødre på Grønland. Gældende pr.1. april 2018.
Læs overenskomsten

Arbejdstidsaftale

For Sundhedspersonale i Grønland. Gældende pr. 1. april 2012. 
Læs arbejdstidsaftalen
Læs vejledning til arbejdstidsaftale

Praktikvejlederaftale

For Sundhedspersonale i Grønland. Gældende pr. 1. april 2012.
Læs praktikvejlederaftalen

Kursusfondaftale

For ansatte i PKK.
Læs kursusfondaftalen

Ansættelse i Grønland eller udlandet

Du har ret til at få fri fra dit arbejde, hvis du skal udføre ulandarbejde eller får en stilling i Grønland. Du har også ret til at få fri, hvis fx din ægtefælle/samlever udsendes til tjeneste i udlandet eller får en stilling i Grønland.

Læs mere i Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - Regioner og Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - Kommuner

Løn- og ansættelsesvilkår på Grønland

De grønlandske forhold er på en række områder anderledes end de danske, og det grønlandske sundhedskartel, Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK), indgår overenskomster og aftaler med det grønlandske sundhedsvæsen, som gælder ansatte i Grønland. De danske overenskomster og aftaler og den danske lovgivning gælder således ikke i Grønland.

Jordemoderforeningen i Danmark vil derfor ikke kunne rådgive dig om løn- og ansættelsesvilkår, eller i tilfælde af uenigheder med din arbejdsgiver kunne bistå med løsning af konflikten, når du tager ansættelse i Grønland. Men vi anbefaler, at du tager kontakt til formanden for den grønlandske Jordemoderforening, Ernisussiortuunerit Kattuffiat, eller Sundhedskartellet i Grønland for råd og vejledning i de situationer, og at du selv grundigt undersøger forholdene og får skriftlige aftaler med din grønlandske arbejdsgiver, før du accepterer ansættelse og tager til Grønland. 

I den periode, hvor du er ansat på Grønland fortsætter du kontingentbetalingen til Jordemoderforeningen i Danmark, men Ernisussiortuunerit Kattuffiat og PKK modtager et tilsvarende bidrag til brug for det lokale organisationsarbejde.

Den Grønlandske Jordemoderforening

Kontakt formand for EK: 
Anne Schurmann
Telefon: +299 250438
E-mail: anneschurmann@remove-this.gmail.com