• Print
  • Bookmark and Share

ICM kongres 2014

ICM 2014: 2015 - og hvad så?

Årgang 2014, Nr. 7, ICM kongres 2014

FN’s mål for nedbringelse af mødre- og børnedødelighed ser ikke ud til at blive opfyldt inden 2015. Men verdens lande er på vej, og verdenssamfundet høster viden fra de fremskridt, der hidtil er opnået.[mere]

ICM 2014: Alvor og direkte injicerbar livsglæde

ICM kongres 2014, Årgang 2014, Nr. 7

En verdenskongres for jordemødre er både fest, farver, fag og fællesskab. En af de danske jordemødre, der deltog i kongressen i Prag, tog for sig af det hele og beretter om sine oplevelser.[mere]