• Print
  • Bookmark and Share

Forskning på vej

Igangsættelse af fødslen associeret med akut sectio og vacuum-forløsning

Årgang 2016, nr. 3, Forskning på vej

Der er i den videnskabelige litteratur uenighed om, hvorvidt igangsættelse af fødslen øger risikoen for akut sectio, mens risikoen for vacuumforløsning i mindre grad er belyst. Den aktuelle undersøgelse er baseret på data fra...[mere]

RECeiVe-studiet (Rebozo and External Cephalic Version in Breech Presentation)

Årgang 2015, nr. 9, Forskning på vej

Kan rebozo understøtte vending af fostre i UK eller tværleje til hovedstilling? Det skal et projekt med udspring på Hvidovre Hospital undersøge. [mere]

WARM-studiet

Årgang 2015 nr. 3, Forskning på vej

WARM-studiet*: Trivsel og modstandskraft: Mekanismer for transmission af psykisk sundhed og risikoudvikling hos forældre med alvorlige psykiske lidelser og deres børn.[mere]

Forskning på vej: MAMAACT - et interventionsforskningsprojekt i svangreomsorgen

Årgang 2014, Nr. 10, Forskning på vej

Hvorfor er risikoen for foster- og spædbarnsdød markant forøget blandt kvinder, der er kommet til Danmark fra Pakistan, men ikke blandt kvinder fra Libanon? Det er et af de spørgsmål, der er fokus på i forskningsprogrammet...[mere]

Forskning på vej: Telemedicin brugt til gravide

Årgang 2014, Nr. 1, Forskning på vej

Siden 1. jan 2011 har Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y på Aarhus Universitetshospital afprøvet telemedicinsk monitorering af gravide med komplikationer. Først i et pilotprojekt, også kaldet Teleskejby-projektet, og fra april...[mere]

Forskning på vej: Et jordemoderfagligt forskningsprojekt m.h.p. at nedbringe antallet og graden af fødselsbristninger

Årgang 2013, Nr. 1, Forskning på vej

Det har igennem mange år været praksis at fremhjælpe forreste skulder først ved vaginale fødsler. Denne praksis er baseret på tradition og på teoretiske overvejelser om fødselsvejen og begrundes i, at forreste del af fødselsvejen...[mere]

Forskning på vej: Omfang og betydning af aflastning under hospitalsindlæggelse af gravide med truende for tidlig fødsel før 34 uge

Årgang 2012, Nr. 11, Forskning på vej

Et sundhedsvidenskabeligt og jordemoderfagligt ph.d.-projekt.[mere]

Forskning på vej: Når den neonatale hørescreeningsproces svigter

Årgang 2012, Nr. 7/8, Forskning på vej

I forbindelse med et ph.d.-projekt, der skal undersøge den neonatale hørescreeningsindsats i Danmark, er der behov for jordemødrenes faglige og personlige erfaringer.[mere]

Forskning på vej: Barselsomsorg efter behov

Årgang 2012, Nr. 6, Forskning på vej

Jordemoderforeningen har udgivet foreningens anbefalinger til, hvorledes den fremtidige barselomsorg bør varetages. Styrkelse af familiens ressourcer gennem forberedelse, hjemmebesøg ved jordemoder og mulighed for telefonisk og...[mere]

Forskning på vej: Hvordan oplever kvinderne at have en sphincterruptur?

Årgang 2012, Nr. 6, Forskning på vej

Er det muligt at skabe en god fødselsfortælling selvom fødslen forårsagede en sphincterruptur? Hvordan har vi som jordemødre mulighed for at bidrage til, at kvinden og hendes partner kommer ind i et godt efterforløb?[mere]

Forskning på vej: Forskningsprojektet 'Traumatiske fødselsforløb fra den sundhedsprofessionelles perspektiv'

Årgang 2012, Nr. 6, Forskning på vej

I maj måned modtog alle aktive medlemmer af Jordemoderforeningen et spørgeskema vedrørende traumatiske fødselsforløb fra den sundhedsprofessionelles perspektiv. Spørgeskemaundersøgelsen udføres blandt alle jordemødre og...[mere]

Forskning på vej: Leddegigt og graviditet

Årgang 2012 Nr. 1, Forskning på vej

Tre forskningsprojekter om leddegigt og graviditet er i gang eller under planlægning på Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Målet er at undersøge hvilke gener, der har betydning for...[mere]

Forskning på vej: Evaluering af svangreomsorgen

Årgang 2011, nr. 10, Forskning på vej

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet planlægger et interventionsstudie, der skal øge viden om betydningen af tidlige indsatser for børns og familiers helbred og trivsel.[mere]