• Print
  • Bookmark and Share

Trivsel og sundhed

Aftalens formål er at skabe grundlag for forbedring af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Derudover skal aftalen være med til at skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Læs mere om aftalen:
Aftale om trivsel og sundhed

Trivselsmåling
I forlængelse af trepartsaftalen fra 2007 har SHK sammen med KTO, CFU, KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen udviklet et elektronisk værktøj, kaldet ”Trivselmeter” til måling og benchmarking af trivsel. Værktøjet kan være med til at understøtte de trivselsmålinger, som Sundhedskartellet og de øvrige parter ved OK 08 aftalte der skulle gennemføres mindst hvert tredje år, jævnfør ”Aftale om trivsel og sundhed

Trivselmeter - materialepakke

Med Trivselmeteret kan man gennemføre en trivselsmåling via en spørgeskemaundersøgelse, udskrive rapporter og udarbejde handlingsplaner.
Læs anbefalinger for brug af Trivselmeter

Partnerne har udviklet en materialepakke med værktøjet, som indeholder følgende elementer:

Tjekguide
Tjekguide til medlemmer af SU og MED om Trivselmeter

Procesvejledning
Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter

Social kapital
Vejledning om social kapital i Trivselmeter

Benchmarking
Vejledning om benchmarking i Trivselmeter

Sammenhængsmodellen
Vejledning om Sammenhængsmodellen i Trivselmeter

Quickguide
Quickguide til Trivselmeter

Standard spørgeskema 
Standard spørgeskema med 41 spørgsmål,fordelt på seks temaer, kaldet indsatsdimensioner og 3 temaer, kaldet resultatdimensioner
Beskrivelse af dimensioner i standardspørgeskemaet

Bruttokatalog
Bruttokatalog med 113 spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel
Beskrivelse af dimensioner i bruttokataloget

Rask Snak - samtaler om sygefravær:

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er gået sammen om at producere kampagnen ”Rask Snak”. Den skal oplyse både ledere og medarbejdere om fordelene ved samtaler om sygefraværet. Erfaringer viser nemlig, at sygefraværet bliver væsentligt kortere, når der er tæt kontakt mellem arbejdspladsen og den syge.
Læs mere: Rask Snak - samtaler om sygefravær