• Print
  • Bookmark and Share

Afspadsering

Afspadsering, der ikke fremgår af mødeplanen, skal varsles af arbejdsgiver i arbejdstiden min. 4 døgn forud.

Din arbejdsgiver kan inddrage planlagt afspadsering med et varsel på min. 4 døgn. Du vil få den aflyste vagt honoreret som overarbejde, hvis arbejdsgiver ikke overholder varslet.

 

Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL har lavet en pjece på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler.
Pjecen giver bud på en række af de udfordringer som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid.

Læs pjecen som pdf fil