• Print
  • Bookmark and Share

Overarbejde og merarbejde

Det er overarbejde, hvis arbejdet ligger i forlængelse af en vagt. Overarbejde skal varsles i arbejdstiden senest dagen før, ellers skal du have et varslingstillæg.

  • Din arbejdsgiver må ikke planlægge med overarbejde eller merarbejde
  • Du er forpligtet til at udføre pålagt overarbejde og merarbejde i rimeligt omfang
  • Der skal være særlige grunde til, at den planlagte arbejdstid ændres. Det skal altså være en akut situation.

Du kan risikere at blive opsagt eller bortvist, hvis du nægter at arbejde over, og du ikke har en acceptabel grund, så er du og din leder uenig i, at der er tale om overarbejde/merarbejde bør du udføre arbejdet men efterfølgende kontakte din tillidsrepræsentant. Deltidsansatte bliver honoreret med betaling eller afspadsering 1:1 for arbejde udover deres normale ugentlige arbejdstid i normperioden. Som deltidsansat får du først overarbejdshonorering, hvis du arbejder mere end det en fuldtidsansat skal arbejde. Hvis den daglige arbejdstid planlægges ens for deltids- og fuldtidsansatte, er arbejde ud over den planlagte daglige arbejdstid også overarbejde for deltidsansatte. Overarbejde honoreres med 1:1,5 med mindre bedre honorering måtte være aftalt lokalt.

Lederes arbejdstid
Er du leder og ansat på den regionale overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, har du ingen højeste tjenestetid og din aflønning er således også altid på fuld tid. Du er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen for basispersonale men derimod merarbejdsaftalen for tjenestemænd. Det fremgår af overenskomstens § 17.

Aftalen kan du se til højre.

 

Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL har lavet en pjece på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler.
Pjecen giver bud på en række af de udfordringer som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid.

Læs pjecen som pdf fil