• Print
  • Bookmark and Share

Fosterovervågning

Det handler om uddannelse og god klinik

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

CTG uden STAN fungerer for nogle fødselshjælpere, mens andre har det bedst, når STAN-delen er med. Derfor er det godt, at de to metoder til fosterovervågning lever fredeligt side og side, mener læge Nina Palmgren, der var med til...[mere]

Fine resultater uden STAN

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

Fødeafdelingen i Aarhus valgte STAN fra, da mange andre valgte det til. I den ideelle verden med flere ressourcer ville overlæge Lone Hvidman gerne have både STAN og CTG til rådighed. [mere]

Risikofødsler: STAN er ikke bedre end CTG

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

STAN-teknologien blev indført i de skandinaviske lande for 20 år siden for at gøre overvågningen af fostret mere præcis, end det hidtil var muligt med CTG-overvågning. Målet var at nedbringe forekomsten af unødvendige sectio og...[mere]

Neoventa - firmaet bag STAN

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

Tidsskrift for Jordemødre har stillet Neoventa, der er firmaet bag STAN, en række spørgsmål baseret på resultater i de seneste metaanalyser over STAN versus CTG (se side 24). Per Olofsson, MD, ph.d., BSc, professor em, Global...[mere]

Akustisk biomarkør af placentar dysfunktion

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

Eksisterende metoder til fosterovervågning har høj sensitivitet, men lav specificitet. Det betyder, at der laves flere instrumentelle forløsninger end nødvendigt. Behovet for at finde en mere specifik og simpel metode til at...[mere]