• Print
  • Bookmark and Share

Fødeklinikker

Klinik med vokseværk

Årgang 2016, nr. 7, Fødeklinikker

De eneste fødeklinikker, der eksisterer i Danmark, ligger i Region Sjælland og ejes og drives af jordemoder Louise Zielinski. Søgningen til klinikkerne har overrasket klinikejeren positivt. [mere]

"The work of generations"

Årgang 2016, nr. 7, Fødeklinikker

På trods af klare anbefalinger i de meget omtalte NICE-guidelines* går det trægt med at ændre fødselsmønstret for det store flertal af engelske kvinder med ukomplicerede graviditeter. Siden 2007 har kun seks procent flere født på...[mere]

Gør hospitalsafdelinger mere hjemlige

Årgang 2016, nr. 7, Fødeklinikker

Obstetrikerne presser ikke på for at få oprettet fødeklinikker. Men formand for DSOG lægger op til, at man undersøger, hvorfor tilfredsheden er højere på klinikker og indgrebsfrekvensen lavere. [mere]

Evidens for klinikker overses

Årgang 2016, nr. 7, Fødeklinikker

Forskning om og erfaringer fra fødeklinikker bør komme i spil, når de nye supersygehuse planlægges. Det mener en jordemoder, hvis forskning understøtter de engelske anbefalinger. [mere]