• Print
  • Bookmark and Share

Valg 2017 kopi

Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Valg 2017, Årgang 2017, nr. 2

Brænder du for at fremme jordemoderforskning? Vil du gerne sætte en debat i gang om mere offentlig- privat samarbejde i fødselshjælpen? Synes du, at jordemødres arbejdsmiljø skal højere op på dagsordenen? Kan du se muligheder i...[mere]

Kredsformændene om de to ekstra medlemmer i kredsbestyrelserne

Årgang 2017, nr. 2, Valg 2017

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt de seks kredsformænd om følgende: Hvilke overvejelser har I gjort jer om de to ekstra pladser i kredsbestyrelsen? Hvilken rolle kan de komme til at spille? Hvordan vil I rekruttere til...[mere]

Valg til formands-, hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

Årgang 2017, nr. 2, Valg 2017

I 2017 er der valg til posten som formand for Jordemoderforeningen og til posterne som formand for de fem regionskredse og Lederkredsforeningen. Derudover skal der som noget nyt vælges to ekstra personer til hovedbestyrelsen. [mere]

Udvidet demokratisk struktur

Årgang 2017, nr. 2, Valg 2017

I november 2016 vedtog de delegerede på Jordemoderforeningens kongres at udvide kredsbestyrelserne og hovedbestyrelsen med hver to medlemmer. Det sker efter, at et udvalg* har arbejdet med forskellige modeller og forslag til en...[mere]