• Print
  • Bookmark and Share

Kredse

Jordemoderforeningen har en lederkreds og fem regionale kredse.

Kredsbestyrelserne er sammensat af de valgte tillidsrepræsentanter fra arbejdsstederne i kredsen/regionen, to ekstra medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, samt en formand, der vælges ved urafstemning af og blandt kredsens medlemmer.

Lederkredsens medlemmer vælges blandt lederkredsens medlemmer.

På kredsenes sider kan du se, hvem der sidder i kredsbestyrelserne, arrangementkalender og andet. Klik på den ønskede kreds i menuen.


Grønland

Kontakt formand Rikke Louise Kuhn
c/o Paarisa
Box 1001
3900 Nuuk
Tlf., privat: 00299 321408
Tlf., arb.: 00299 344874
Mobil: 00299 583071
E-mail: rikke@remove-this.kuhnjensen.dk 

Læs mere om de speicelle grønlandske løn- og ansættelsesvilkår

Fakta om kredsene

Kredsbestyrelser skal som minimum bestå af fire personer. Hvis det samlede antal tillids- repræsentanter i kredsen er under fire, indtræder TR-suppleanterne i bestyrelsen eller der vælges medlemmer på generalforsamlingen.
I kredse hvor der ligger en jordemoderuddannelse (Nordjyllands, Syddanmarks og Hovedstadens kredse) er jordemoderstuderende berettiget til en plads i bestyrelsen. Jordemoderstuderende kan ikke vælges som kredsformand.