• Print
  • Bookmark and Share

Nordjyllandskredsen

På disse sider finder du oplysninger om Nordjyllandskredsen:

Generalforsamling Nordjyllandskredsen

Tid: Onsdag den 27. maj 2020 kl. 17-21

Sted: Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalborg, Lokale 1.2.260

Program:
17.00-18.00 Generalforsamling

18.00-19.00 Spisning

19.00-21.00 Oplæg ved Anita Barbesgaard samt kaffe og kage
Anita Barbesgaard er uddannet Jordemoder og arbejder i dag i Randers. Derudover sidder hun både i Disciplinærnævnet og Ankenævnet for Patienterstatning. Hun vil komme og holde et oplæg om klagesager og give os et indblik i det komplicerede klagesystem, som de fleste jordemødre i en eller anden grad stifter bekendtskab med i et langt jordemoderliv. Oplægget vil munde ud i en dialog/debat, hvor man er meget velkommen til at medbringe en personlig erfaring, hvis man naturligvis ønsker at dele sin erfaring med andre medlemmer.

Frist for indkomne forslag: Senest den 19. maj 2020 til kredsformand Line Hundebøl Nielsen: line.hundeboel.nielsen@remove-this.rn.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 15. maj 2020 til kredsformand Line Hundebøl Nielsen: line.hundeboel.nielsen@rn.dk