• Print
  • Bookmark and Share

Sjællandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Sjællandskreds

På disse sider finder du oplysninger om Sjællandskredsen: 


Generalforsamling og medlemsmøde i Sjællandskredsen den 23. april udskydes på ubestemt tid

Den planlagte generalforsamling og medlemsmødet torsdag den 23. april 2020 bliver udskudt som følge af den aktuelle situation med coronavirus.

Regeringens forsamlingsforbud for forsamlinger på mere end 10 personer gælder foreløbigt til og med den 13. april, men kan blive forlænget. Derfor er der lovmæssigt givet mulighed for at udskyde generalforsamlinger til otte uger efter, forsamlingsforbuddet er ophævet.

Vi kender af gode grunde ikke den nye dato for generalforsamlingen, det afhænger af forsamlingsforbuddet. I får besked, lige så snart vi kender datoen.

Generalforsamlingen forventes gennemført med samme dagsorden.

Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig på ny, når du får en ny indkaldelse til generalforsamlingen.

Vi håber I har det godt derude.

Venlig hilsen Kredsbestyrelsen Sjællandskredsen


Generalforsamling i Sjællandskredsen - UDSKUDT SE OVENFOR

Tid: Torsdag den 23. april 2019 kl. 9.00-14.00

Sted: Boxen, Østre Havnevej 11, Holbæk

Program:
9.00-10.30 Generalforsamling

10.30-14.00 Foredrag med Heidi Udengaard (incl. frokost)

Frist for indkomne forslag: Senest den 16. april 2020 til din lokale TR eller til kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard på bbko@remove-this.regionsjaelland.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 16. april 2019 kl. 12 til din lokale TR eller kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard bbko@remove-this.regionsjaelland.dk 

På disse sider finder du oplysninger om Sjællandskredsen: