• Print
  • Bookmark and Share

Klagesager

I frit fald

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Selvom det var usandsynligt, at Katrine ville få kritik som følge af en klage fra en nybagt far, så forfulgte sagen hende, og var medvirkende til, at hun i dag arbejder uden for jordemoderfaget. [mere]

Klagesag har sat sig spor

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Som relativt nyuddannet blev Anna involveret i en klagesag, mens hun var ansat i et vikariat og på vej på barsel. Klagen førte ikke til kritik af hendes faglige virke, men den spøger stadig og har været medvirkende til, at hun...[mere]

Kollegaen er nærmest

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Følelsen af skyld og skam fylder, når jordemødre er med ved traumatiske fødsler*. Et projekt ved fødeafdelingen på Odense Universitetshospital skal undersøge, om akut støtte fra en kollega kan være med til at forebygge de...[mere]

Når patienten klager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Alle patienter har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, de har fået i sundhedsvæsenet. Patienterne indgiver ca. 7.000 klager om året. Der er klager indenfor alle sundhedsfaglige områder. I de seneste seks år har...[mere]

Hvis du får en patientklage/henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

1. Patienter, der ønsker at klage over behandling i regionerne, tilbydes en lokal dialog med det involverede sundhedspersonale. Jordemoderforeningen anbefaler generelt, at man deltager i denne dialog, hvis man har været...[mere]

God læring i klagesager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Mette Kiel Smed er sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og arbejder til daglig som afdelingsjordemoder på Rigshospitalet. Hun mener, der er meget at lære af klagesagerne og vurderer, at en del af klagerne kunne forebygges med...[mere]

Baggrund for klager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

En opgørelse på baggrund af klager over jordemødres behandling i perioden 2012-2016 viser, at fire forhold går igen i klagerne. Opgørelsen viser desuden, at antallet af klager over jordemødre er faldende. [mere]