• Print
  • Bookmark and Share

Arbejdsgrupper

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab udarbejder arbejdsgrupper baggrundspapirer.

Generel beskrivelse af arbejdsgrupper

Der er i øjeblikket to arbejdsgrupper i gang. Deres arbejde kan du læse mere om herunder.

Næste arbejdsgruppe opstarter i 2020, emnet for kommende arbejdsgrupper udmeldes her på hjemmesiden og i nyhedsbrev til alle DJS' medlemmer, så snart emnet er fastlagt


Arbejdsgruppe om sundhedsfremme

Arbejdsgruppe om sundhedsfremme


Arbejdsgruppe om evidensbegrebet

Arbejdsgruppe om evidensbegrebet


Videnskabeligt udvalg

Det videnskabelige udvalg består af:

  • Formand Mette Backhausen, jordemoder, ph.d., (Sjællands Universitetshospital, Roskilde)
  • Mette Juhl, jordemoder, MPH, ph.d., lektor (Københavns Professionshøjskole)
  • Eva Rydahl, jordemoder, lektor, ph.d.-studerende (Københavns Professionshøjskole)
  • Hanne Hegaard, jordemoder, ph.d., lektor (JMC, RH)
  • Maja Laursen, jordemoder, ph.d., specialkonsulent (Sundhedsdatastyrelsen)
  • Stinne Høgh, jordemoder, cant.scient.san, videnskabelig assistent (Obstetrisk klinik, RH)
  • Amalie Lyngbo Henningsen, jordemoder (Nykøbing Falster)

Formål for Videnskabeligt Udvalg