• Print
  • Bookmark and Share

Barsel og børn

Du finder de vigtigste regler i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” – også kaldet barselsaftalen.

I aftalen finder du bl.a. reglerne om:

  • Graviditet
  • Barselsorlov
  • Adoption
  • Omsorgsdage
  • Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager

Du kan se barselsaftalen for ansatte i regionerne, staten og kommunerne i boksene til højre.

Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til barselsaftalen. Hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark (www.borger.dk/barselsdagpenge)

Klik på emnerne nedenfor og få mere at vide

Læs mere: http://www.penst.dk/~/media/PST/Files/Publikationer/2003/fleksibe
lbarselsorlovtilforaeldrepdf.ashx

www.borger.dk/barselsdagpenge