• Print
  • Bookmark and Share

Forhandlings- og beslutningskompetence

Emne

Beslutnings-
kompetence

Forhandles af

Ikke overenskomstdækkede stillinger

Formandskabet

Formandskabet

Fortolkning/brud på overenskomsten

Hovedbestyrelsen

Formandskabet

Afskedigelsessager basisstillinger

Formandskabet

Formandskabet i samarbejde med tillidsrepræsentanten

Afskedigelsessager
ledere

Formandskabet

Formandskabet

Afskedigelsesnævnssager

Hovedbestyrelsen

Formandskabet

Lokale FTF eller Sundhedskartel samarbejder

Kredsbestyrelsen

Kredsformanden eller hvem kredsbestyrelsen bemyndiger

Lokale arbejdspladsaftaler i henhold til arbejdstids-aftalen og aftalen om hviletid og fridøgn

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten

Lokale aftaler om forskellige geografisk adskilte tjenestesteder udenfor bilag 4

Hovedbestyrelsen

Formandskabet

Aftaler om lokal løndannelse for ledere

Formandskabet (underskriver aftalen)

Formandskabet eller lederen selv, hvis denne ønsker det

Individuelle aftaler om lokal løndannelse for basisstillinger.

Forhåndsaftaler iht. aftalen om lokal løndannelse for arbejdspladsen

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten

Forhåndsaftaler iht aftalen om lokal løndannelse for basisstillinger på flere arbejdspladser indenfor regionen

Kredsbestyrelsen

Kredsformanden eller hvem kredsbestyrelsen bemyndiger

Lokale individuelle aftaler i henhold til Sundhedskartellets ramme-aftaler og andre generelle aftaler for arbejdspladsen

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten

Lokale generelle aftaler for flere arbejdspladser inden for regionen i henhold til Sundhedskartellets ramme-aftaler

Kredsformanden

Kredsformanden

Til skemaet er i øvrigt knyttet følgende væsentlige forudsætning:

  • Det forudsættes, at de lokale forhandlingsaktører, før der indgås aftaler, altid vurderer det principielle aspekt i aftalen, og i givet fald i nødvendigt omfang søger rådgivning i Jordemoderforeningens sekretariat, hos formandskabet og/eller i kredsen.
  • Hvor formandskabet har forhandlings- og aftalekompetencen inddrages kreds og eller tillidsrepræsentant i videst mulige omfang.
  • Hovedbestyrelsen kan såvel konkret som generelt til enhver tid trække kompetencen tilbage.
  • Formandskabet bemyndiger i det daglige sekretariatet til at forhandle og indgå aftaler, hvor formandskabet har kompetencen.