• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 8, 2005

Jordemødre klæder om i fritiden

Årgang 2005, nr. 8

En faglig voldgift fastslår, at hvis man vil have betaling for at klæde om, er det op til organisationerne at forhandle sig frem til en aftale. [mere]

Jordemoderuddannelse tre på vej

Årgang 2005, nr. 8

Med oprettelse af en uddannelse i Esbjerg øges antallet af jordemoderstuderende med 50 årligt. Den ny uddannelse udbydes af CVU-Vest, der bidrager med undervisere til jordemoderuddannelsen, ligesom der trækkes på eksterne...[mere]

Jordemødre mod muren

Årgang 2005, nr. 8

Almindelig konferencekomfort med kaffebord og frokostbuffet var der ikke noget af, da 300 jordemødre fra 25 forskellige lande mødtes i København fem dage i maj. Til gengæld var der dækket op med åndelig føde for udsultede...[mere]

Rystende metoder

Årgang 2005, nr. 8

I Mexico har rebozo’en eksisteret altid, og klædningsstykket bruges til alt mellem himmel og jord. Også som hjælperedskab ved fødsler, der ikke rigtigt går, som de skal. Nu er danske jordemødre ved at opdage, hvad tørklædet kan.[mere]

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)