• Print
  • Bookmark and Share

Udmeldelse

Ved udmeldelse skal du udfylde en udmeldelsesblanket (blanketten åbnes som pdf). Blanketten skal underskrives. Du kan sende den som almindelig post eller scanne og indsende den i en mail til Anette Engblom, ane@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Ind- og udmeldelse kan ikke finde sted under en konflikt, der omfatter det område, hvor man er beskæftiget.

Ved genindmeldelse har Jordemoderforeningen indført en karensperiode på 6 måneder.