• Print
  • Bookmark and Share

Typer af medlemskab

Aktivt medlemskab er for:

  • Jordemødre med dansk autorisation
  • Jordemoderstuderende i Danmark

Ved skift fra aktiv til passiv:
Indsend passiverklæring (klik her for at hente blanketten som pdf) med almindelig post, da blanketten skal underskrives. 
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Ved skift fra passiv til aktiv:
Hvis du genoptager arbejdet som jordemoder, skal du ændre din medlemsstatus til aktiv. Det gør du online.

Ved andre skift:
Se nedenfor under de andre medlemskategorier

Hvis du flytter til Grønland:

Aktive medlemmer skal ved flytning til Grønland give sekretariatet besked, så de kan blive overført til den relevante medlemskategori og kreds.
Det gør du online

Dimittendsats er for:

  • Nyuddannede jordemødre, der går direkte fra en medlemsstatus som studerende til barsel eller anden orlov, kan lade sig registrere som medlemmer på dimittendsats. Et sådant medlemsskab kan maksimalt vare et år efter afsluttet uddannelse. Sådanne medlemmer betaler halvdelen af det til en hver tid gældende kontingent for aktive medlemmer.

Medlemsstatus: Aktiv

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Sats for barselsorlov uden løn er for:

  • Jordemødre, der er i arbejde og på barsel, men får barselsdagpenge under orloven, kan søge om nedsat kontingent. Der kan kun søges om nedsat kontingent i den periode, hvor man får barselsdagpenge. Som udgangspunkt højst to kvartaler.

Medlemsstatus: Aktiv

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Sats for arbejdsløse er for:

  • Arbejdsløse medlemmer kan søge om at få nedsat kontingent. Ved fremsendelse af dokumentation betaler sådanne medlemmer halvdelen af det til enhver tid gældende kontingent for gruppen af aktive autoriserede medlemmer.

Medlemsstatus: Aktiv

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Autoriserede studerende

Hvis du er autoriseret jordemoder og studerende, kan du søge om nedsat kontingent.
Der er to kontingenttyper i denne kategori: Kun SU eller få vagter/indtjening. 
Ved få vagter skal din indtægt inklusiv SU være under dagpengesatsen.

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Passivt medlemskab er for:

  • Jordemødre der er gået på efterløn eller pension
  • Jordemødre der arbejder i udlandet på en udenlandsk kontrakt
  • Jordemødre der overgår til anden beskæftigelse udenfor sundhedsområdet, hvor baggrunden som jordemoder ikke er hel eller delvis forudsætning for ansættelsen

Bemærk: Arbejdsløse, dagpengemodtagere og medlemmer på barselsorlov, der modtager løn og/eller dagpenge, er ikke berettiget til passivt medlemsstatus. Se dog også under Dimittendsats, Sats for arbejdsløse og Sats for barselsorlov uden løn.

Passive medlemmer kan ikke få hjælp af Jordemoderforeningens sekretariat eller af tillidsrepræsentanterne.

Som passiv modtager man stadig Tidsskrift for Jordemødre.

Hent passiverklæring
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Ved skift fra passiv til aktiv:
Hvis du genoptager arbejdet som jordemoder, skal du ændre din medlemsstatus til aktiv. Det gør du online.

Coronakontingent for privatpraktiserende er for: Privatpraktiserende som på grund af coronakrisen har et indtægtstab i deres virksomhed. Kontingentet søges via den lokale kredsformand - se kontaktinfo. Man skal ved henvendelsen blot sandsynliggøre, at man som selvstændig har en væsentlig indtægtsnedgang som konsekvens af, at de ydelser, klinikken udbyder, ikke betragtes som kritiske og derfor ikke kan udføres under en epidemi.
Endvidere skal man fortsat have udgifter til fx husleje, lønninger eller leasing af udsyr.

Medlemsstatus: Aktiv

Privatpraktiserende kan søge om nedsat kontingent i foreløbig 2. kvartal 2020. Kontingentet vil i dette kvartal være 915 kr. mod 1830 kr. Søges via den lokale kredsformand - se kontaktinfo.
Søger du først efter 1. april, vil du få kontingentnedsættelsen med tilbagevirkende kraft fra 1. april.
Hvis forbuddet gælder længere end til 1. juli 2020, vil Jordemoderforeningens hovedbestyrelse forholde sig til kontingent for selvstændige på ny.

Medlemskab for jordemødre i coronaberedskabet

Coronakontingent er for: Jordemødre, som normalt arbejder udenfor sundhedsområdet, og derfor ikke er medlem af Jordemoderforeningen. 

Du kan melde dig ind i Jordemoderforeningen med tilbagevirkende kraft fra. 1. april 2020 og fra indmeldelsesdatoen få adgang til hjælp og rådgivning i Jordemoderforeningen og de lokale tillidsrepræsentanter. Det kan være spørgsmål til fx løn, ferie, sygdom eller ansvar under en pandemi. Der er således ikke en karensperiode for dette medlemskab. Som alle andre medlemmer skal du melde dig ind for et kvartal af gangen.
Prisen for coronakontingentet er 915 kroner for et kvartal, der er halv pris af et almindeligt medlemskontingent i Jordemoderforeningen.
Dette tilbud gælder også for passive medlemmer af Jordemoderforeningen, der har meldt sig i regionernes beredskab og derfor ønsker at blive aktive medlemmer i perioden med det rettigheder, et aktivt medlemskab giver
Hvis du som jordemoderstuderende arbejder i corona-beredskabet og i den forbindelse bliver ansat med løn, bør du ligeledes overgå til corona-medlemskabet i den periode, du er ansat.

Meld dig ind

Ret din status

Har du spørgsmål ....

Har du spørgsmål om medlemskab og kontingent eller vil du have oplyst dit medlemsnummer kan du kontakte 
Anette Engblom:
Telefon: 46 95 34 09
E-mail: ane@remove-this.jordemoderforeningen.dk