• Print
  • Bookmark and Share

Kontingent

Satser perioden januar 2019 til december 2020 (incl.) pr. kvartal:

Aktive medlemmer 1.830 kr.
Arbejdsløse, orlov m.m. 915 kr.
Barselsorlov uden løn 915 kr.
Passive medlemmer 330 kr.
Studerende 80 kr.
Autoriserede studerende med få vagter/indtægter 915 kr.
Autoriserede studerende kun med SU 400 kr.
Coronakontingent for privatprak. 915 kr.
Coronakontingent / beredskabet 915 kr.
   
   
   

Fastsættelse af kontingent, kontingentfrihed m.v.:
Kontingentet fastsættes af kongressen for de to følgende kalenderår.
Formandskabet kan, hvis det tiltrædes af den pågældende kredsformand, bevilge kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse, når særlige forhold taler herfor. Der skal altid ansøges skriftligt herom.

Konfliktkontingent:
Under en konflikt er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstra kontingent, som kan opkræves så længe konflikten varer og indtil evt. gæld er betalt.

Ansøgning om nedsat kontingent

Det er muligt at ansøge om nedsat kontingent i henhold til Jordemoderforeningens vedtægter, hvis man er på barselsorlov uden ansættelse/fuldtidsledig eller autoriserede studerende med/uden indtægter. Læs mere under Typer af medlemskab

Læs om de forskellige typer af medlemskab