• Print
  • Bookmark and Share

Kompetenceprofiler

Her finder du en liste over jordemødre, der har særlige kompetencer inden for specielle forskningsområder i jordemoderfaget. Der er også angivet, hvilke forskningsmetoder de enkelte jordemødre behersker.

Anette Werner
Sammenhæng mellem fødselsmåde og astma
Sammenhæng ml. antibiotika tidligt i livet og udvikling af astma og allergi

Anne-Mette Schroll
Vold mod kvinder anskuet ud fra en livstidsbetragtning - Kvinders oplevelse af at blive udsat for overgreb i sundhedsvæsenet
Fødselsangst

Christina Prinds Rasmussen
Spændingsfeltet mellem tro og helbred, ift. graviditet, fødsel og barsel

Dorte Hvidtjørn
For tidlig fødsel
Cerebral parese og autisme efter kunstig befrugtning

Ellen Aagaard Nøhr
Reproduktions-epidemiologi og 'life course'-epidemiologi
Særlig interesse for betydningen af fedme og vægtstigning under graviditet for mor og barn

Eva Rydahl
Registerbaseret kohortestudie om igangsættelse af fødsler, komplikationer og centralisering

Hanne Kristine Hegaard
Gravides lændesmerter og sygefravær, gravides psykiske trivsel og kvindens sundhedsadfærd (indtag af kosttilskud og livsstilsfaktorer) i den præ-konceptionelle periode. 

Katja Schrøder
Traumatiske fødsler
Psykisk arbejdsmiljø
Værdier, tro og holdninger landt jordemødre og læger
'Second victims' i traumatiske hændelsesforløb

Karen Ingversen
Hjemmefødsler og kendt jordemoders effekt på lavrisikofødsler
Vandfødsler
Epidural organisering af fødselshjælpen

Maja Laursen
Årsager til fødselskomplikationer, psykologiske faktorer, fødselsoplevelse
Krop, samfund, kultur/natur, psykologi, fødsler

Mette Juhl
Fysisk aktivitet under gravitideten - mekanismer og udvalgte reproduktive udfald

Rikke Damkjær Maimburg
Sundhedsfremme og forebyggelse
Risikoopsporing, eksponering og børns udvikling

Sara Kindberg
Suturprojekt ved Skejby sygehus
Akupunkturforsøg ved sygehus Sønderjylland