• Print
  • Bookmark and Share

Efteruddannelse

Her på siden kan du hente inspiration, hvis du overvejer at efteruddanne dig. Som jordemoder har du en række muligheder og nedenfor finder du links til relevante uddannelsessteder.

Efteruddannelser ved Professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne udbyder diplomuddannelser indenfor mange forskelllige områder.Diplomuddannelsens primære sigte er at kvalificere medarbejdere i deres praksis inden for deres profession. Diplomuddannelserne er blandt andet et tilbud til de, der ikke er professionsbachelorer.

Sundhedsfaglige diplomuddannelser

De sundhedsfaglige diplomuddannelser er en kompetencegivende videregående uddannelse normeret til 60 ECTS point, som svarer til en studerendes fultidsarbejde i et år. Diplomuddannelserne er opbygget af seks moduler. Et obligatorisk sundhedsfagligt modul, fire valgfrie moduler samt et afsluttende afgangsprojekt. De seks moduler kan tages som et hel- eller deltidsstudie, således vil hvert modul vare henholdsvis seks eller tolv uger. Det er muligt at fuldføre en hel diplomuddannelse på 40 uger, men det er også muligt at fordele studiet over længere tid, dog skal studiet være fuldført inden for seks år.

Læs mere om de sundhedsfaglige diplomuddannelser på UddannelsesGuiden.

Diplomuddannelse i Klinisk jordemoderpraksis

Uddannelsen udbydes lidt forskelligt fra semester til semester af professionshøjskolerne. Du kan få et overblik over det aktuelle udbud på UddannelsesGuiden.

Du kan læse mere om studieordningen på professionhøjskolernes hjemmeside. Det er muligt at tage moduler på forskellige professionshøjskoler. For eksempel kan det obligatoriske sundhedsfaglige modul tages på den lokale professionshøjskole og de fire valgfrie tages på en professionshøjskole, der udbyder de moduler, som har den studerendes interesse. På længere sigt vil der ligeledes være mulighed for at vælge moduler på de sociale- og pædagogiske professionshøjskoler.

Hvert modul koster mellem 6.000-12.800 Dkr. alt efter hvilket modul der er tale om, og hvilken professionshøjskole der udbyder.

Udover diplomuddannelsen i klinisk jordemoderpraksis udbyder flere professionshøjskoler andre relevante uddannelser blandt andet modulet 'uddannelse til klinisk vejleder', der henvender sig til klinikere, der uddanner de studerende i klinisk praksis.

Læs mere om alle diplomuddannelserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider:

 

Andre efteruddannelsessteder

 

Universiteternes tilbud om efter- og videreuddannelse

Se i øvrigt hvad de enkelte universiteter tilbyder:

 

UddannelsesGuiden kan du finde en samlet oversigt over videreuddannelses muligheder.

Har du tilføjelser?

Kender du til relevante uddannelser, der bør nævnes på denne liste, kan du kontakte udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll.

Voksenuddannelse.dk

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, men du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi afholder også digitale møder, som du nemt kan deltage i.

Vi glæder os til at møde dig!

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.