• Print
  • Bookmark and Share

Ledige bøger til anmeldelse

Akut sygepleje
Susanne Jastrup (red.)
Munksgaard, 2012
Ikke anmeldt

Akutte gynækologiske og obstetriske tilstande
Anne Gjesing Høj Eggers m.fl.
FADL's Forlag, 2018
Ikke anmeldt

Ammefilm: "Mælk til Frederikke"
Udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland
Produceret af Moster Bob Film & Kommunikation, 2015
Ikke anmeldt
Se filmen 

Bariatri i et tværfagligt perspektiv - Forebyggelse og behandling af svær overvægt
Jette Ingerslev og Andreas Printzlau
Nyt nordisk forlag Arnold Busck, 2016
Ikke anmeldt 

Basal kvalitetsudvikling
Jan Mainz
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Ernæring
Kia Halschou-Jensen (red.)
Munksgaard, 2015
Ikke anmeldt

Evidens i sygeplejen
Connie Berthelsen
Samfundslitteratur, 2019
Ikke anmeldt

Evidensbaseret sygepleje - en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed
Ania Willman, Peter Stoltz, Christel Bathsevani 
Gads Forlag, 2007 
Ikke anmeldt

Farmakologi - Hånden på hjertet
Inge Olsen og Susanne Piilgaard Hallin
Munksgaard, 2013
Ikke anmeldt

Forebyggelse og bekymring i professionel praksis
Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller
Hans Reitzels forlag, 2016
Ikke anmeldt 

Fra forskning til praksis
Preben Ulrich Pedersen m.fl.
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Fænomenologi og hermeneutik - Anvendelse og argumentation i sygeplejen
Birgit Heimann Hansen (red.).
Samfundslitteratur, 2019
Ikke anmeldt

Følelsernes kompas - Om at navigere i sit følelsesliv
Mia Skytte O'Toole
Akademisk forlag, 2019
Ikke anmeldt

Graviditet og risiko - Kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav
Grit Niklasson
Samfundslitteratur, 2015
Ikke anmeldt  

Graviditetskalenderen som app til iPhone/iPad
Camilla Gry Temmesen
Gyldendal, 2016
Ikke anmeldt

Helens bog til far - Vær far med tillid, nærvær og respekt
Helen Lyng Hansen
Gads Forlag, 2016
Ikke anmeldt 

Hvornår bliver det vores tur? Hjælp til barnløse i fertilitetsbehandling
Tina Sandager
muusmann forlag, 2017
Ikke anmeldt

Innovation i sundhedsvæsnet
Trine U. Fredskild, Dorte Dalkjær og Henning Langberg
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt 

Introduktion til Sensitive børn
Athina Delskov og Lene Sonne
Forlaget Aronsen, 2015
Ikke anmeldt

Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet
Esta Larsen i Djónastovu og Kim Walther Jacobsen
Dansk Sygeplejeråd
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2016
Ikke anmeldt

Mikrobiologi - for sundhedsprofessionelle
Vegard Bruun Wyller
Gads Forlag, 2014
Ikke anmeldt

Mælkebøttebarn i blomst
Tina M.-L. Campbell
Selvudgivelse, 2014
Ikke anmeldt

Narrativ dokumentation i velfærdsprofessionerne
Janne Hedegaard Hansen
Akademisk Forlag, 2017
Ikke anmeldt 

Naturlig hormonterapi - opgør med østrogenmyten
Anette Paulin, Jens-Ole Paulin
Forlaget Vingholm, 2019
Ikke anmeldt

Nyt sammen bedre - En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor
Ole Bech Lykkebo, Niels Jakobsen og Paul Sauer 
Center for offentlig innovation & ​​​​​​​Dansk Psykologisk Forlag, 2018
Ikke anmeldt

Når gravide drømmer
Michael Rohde
Unconscious Intelligence Press, 2020
Ikke anmeldt

Obstetric Simulation - Designing simulation-based medical education and the role of physical fidelity 
Jette Led Sørensen, 2016
Ikke anmeldt

Overvind din overspisning
Christina Villendrup Lynge
BoD - Books on Demand, 2019
Ikke anmeldt

Patientinddragelse i praksis - erfaringer, metoder og perspektiver
Kathrine Hoffmann Pii og Trine Ugermann Fredskild
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt

Patientperspektivet - En kilde til viden

Bente Martinsen, Annelise Norlyk og Pia Dreyer (red.)
Munksgaard, 2012
Ikke anmeldt

Patientstøtte - før, under og efter sygdom
Irene Christiansen og Caroline Magdalene Maier
Hans Reitzels Forlag, 2013
Ikke anmeldt

Personhåndtering - Dilemmaer og perspektiver 
Susan Warming, Karen Lyng, Mogens Thiesen Pedersen og Kaia Nielsen 
Munksgaard, 2012 
Ikke anmeldt

Politisk ukorrekte råd til mødre
Mie Møller Storm
Muusmann, 2018
Ikke anmeldt

Prepare - fødselsforberedelse (iPhone app)
Forfatter Vibeke Langaas.
Udgiver 2019
Ikke anmeldt

Projektarbejde i Sundhedsvæsnet
Pia Dreyer og Bodil Sestoft
Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt

Projektledelse i sundhedsvæsnet. Fra idé til resultat
Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen
Gads forlag, 2018
Ikke anmeldt

Pæne pigers oprør 
Astrid Elkjær Sørensen
Aarhus Universitetsforlag, 2018
Ikke anmeldt

Sagt og usagt - Om brug af børn til voksensex
Beth Grothe Nielsen
Gyldendal, 2011
Ikke anmeldt

Samtaler med en tolk i udredning, behandling og rådgivning 
Tatiana Jessen, Inge Baaring og Tytte Hetmar (red.) 
Frydenlund, 2008 
Ikke anmeldt

Screeninger i klinisk praksis
Hanne Konradsen (red.)
Forlaget Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt 

Semmelweis
Louis-Ferdinand Céline
Forlaget Vandkunsten, 2018
Ikke anmeldt

Smerte er fantastisk 
Lene Pilegaard
Forlaget Dolores, 2019
Ikke anmeldt

Smerter hos børn - indsigt, mestring, lindring
Maiken Bjerg og Charlotte Jensen
Frydenlund, 2014
Ikke anmeldt

Sosial nettverksstøtte ved bra død 
Kari Dyregrov og Atle Dyregrov 
Fagboksforlaget, 2007 
Ikke anmeldt

Sund graviditet - 9 måneder før, 9 måneder efter
Lotte Arndal
Gyldendal, 2018
Ikke anmeldt

SUNDT, SUNDERE, helt SYGT
Af Karen Hvidtfeldt og Charlotte Kroløkke
Samfundslitteratur, 2016
Ikke anmeldt

Sundhedsinformatik i klinisk praksis 
Redigeret af Lone Withen Erdmann 
Gads Forlag, 2011 
Ikke anmeldt

Sundhedsinformation i sundhedsvæsnet
Trine Ungermann Fredskild, Raymond Kolbæk, Anne Dichmann Sorknæs, Ulla Gars
Gads Forlag, 2018
Ikke anmeldt

Sundhedspleje - Et fag i forandring 
Jette Rasmussen og Vibeke Samberg
Munksgaard, 2012 
Ikke anmeldt

Sundhedsdansk 
Jørgen Kvist Kristensen, Elisabeth Lippert, Claes Mørkeberg, Susanne Vahr 
Munksgaard, 2011 
Ikke anmeldt

Sundhedsvæsenet på tværs
Bjarne Rose Hjortbak (red.)
Munksgaard, 2013
Ikke anmeldt

Sund hud til børn - det er lettere end du tror 
Karoline Lawætz
Turbine 2014 
Ikke anmeldt

Sundhed og sygdom - en introduktion til det danske sundhedsvæsen (video)
Region Hovedstaden, 2015
Ikke anmeldt

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen
Ulla og Inge Jekes (red.)
Gads forlag, 2019
Ikke anmeldt

Syg litteratur 
Anne-Marie Mai, Peter Simonsen, Camilla Schwartz og Iben Engelhardt Andersen
Forlaget Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt 

Syg litteratur
Anne-Marie Mai og Peter Simonsen
Forlaget Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Udviklingstraumer - hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt
Laurence Heller og Aline Lapierre 
Hans Reitzels Forlag, 2014
Ikke anmeldt

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet
Trine Ungermann Fredskild og Dorte Dalkjær(red.)
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt

Voksenmobning i ord og handling - En håndbog om arbejdsrelateret mobning  
Jakob Kehlet
Landsforeningens Voksenmobning Nej Tak!, 2015
Ikke anmeldt