• Print
  • Bookmark and Share

Gæstejordemødre

Strammer reglerne for gæstejordemødrene

Årgang 2009, nr. 9, Gæstejordemødre

Ledelsen på Rigshospitalet strammer proceduren for at lade gæstejordemødre forestå ved fødsler. Hidtil har der været åbent for venindefødsler men ikke for privatpraktiserende jordemødre. Fremover vil det kræve, at man er ansat på...[mere]

Den gravides rettigheder

Årgang 2009, nr. 9, Gæstejordemødre

Loven giver den gravide ret til at føde på et hospital. Men den giver hende ikke ret til selv at vælge sin jordemoder. Heller ikke hvis hun selv betaler. [mere]

Sorte pletter på hospitalerne

Årgang 2009, nr. 9, Gæstejordemødre

Privatpraktiserende jordemødre forstår ikke begrundelserne, når de bliver afvist på et offentligt sygehus. En autorisation burde give adgang — selvfølgelig under forudsætning af at man følger stedets spilleregler. [mere]

Konduite, kontrakter og kvalitetskrav

Årgang 2009, nr. 9, Gæstejordemødre

Det er ærgerligt, hvis krav fra akkreditering og andre kvalitetssikringsprogrammer gør, at en jordemoder ikke kan få lov til at assistere ved venindens fødsel på et fremmed hospital. Solidariteten med de privatpraktiserende...[mere]