• Print
  • Bookmark and Share

Fonde og legater

Der findes en del legater og fonde, man som studerende kan søge fx til studierejser. Se blandt andet disse to:
studenterguiden.dk
legatmidler.dk
legatbogen.dk

Jordemoderforeningens Hjælpefond
Hjælpefonden yder sjældent legater til studerende. Fonden har ikke ret mange penge, og da de fleste studerende har en stram økonomi gives der ikke tilskud til den almindelige gennemførelse af jordemoderuddannelsen, fx ikke til den frie praktik.
Der i mod yder fonden legater i forbindelse med fx trang.
Læs mere om Hjælpenfonden