• Print
  • Bookmark and Share

Snart færdig

Når du nærmer dig afslutningen på din uddannelse er der sikkert en masse spørgsmål, der dukker op i forhold til din fremtid. Jordemoderforeningen har derfor samlet en række nyttige oplysninger om bl.a:

Din første ansættelse

Når du har sagt ja til et tilbudt job, skal du have et ansættelsesbrev. Hvis du er enig i vilkårene, skal ansættelsesbrevet skrives under og returneres til din kommende arbejdsgiver.

Som nyuddannet kan det imidlertid være svært at vurdere, om ansættelsesbrevet og vilkårene heri er helt i orden. Før du underskriver, anbefaler vi dig derfor at kontakte din tillidsrepræsentant (TR) for nærmere at drøfte indholdet samt den tilbudte løn – det er nemlig Jordemoderforeningens TR, der forhandler og accepterer lønforslaget, selvfølgelig efter en drøftelse med dig.

Ved drøftelsen med din TR skal du oplyse hende om eventuelle kvalifikationer fra tidligere beskæftigelse eller uddannelse, som kunne danne grundlag for en forhandling om et tillæg til lønnen.

Du finder din TR på oversigten her

Husk at du skal sende ændringsblanket til Jordemoderforeningen, når du går fra studerende (eller ledig) til beskæftigelse, eller hvis du får nyt arbejde eller ny adresse.
Når du er færdiguddannet, modtager du dog automatisk et brev fra Jordemoderforeningen med en registreringsblanket, så du kan opdatere dine oplysninger såsom eksamensdato, jobsituation etc.
Du kan også ændre dine oplysninger elektronisk

Til toppen

Lønmodellen

Grundprincippet i lønmodellen for jordemødre er, at der findes to basisløntrin - trin 5 og 6 (andre grupper i Sundhedskartellet bruger de lavere trin). Man stiger automatisk fra trin 5 til 6, når man har 8 års beskæftigelsesanciennitet inden for faget.

Herudover er systemet det, at der årligt (oftest omkring 1. april) forhandles løn med den nærmeste ledelse. De egentlige forhandlinger foregår mellem tillidsrepræsentanten og lederen. Tillidsrepræsentantens opgave er forud for forhandlingen at:

  • Finde ud af, hvor stor en pose penge, der kan forhandles om
  • Lytte til den enkeltes ønsker i samarbejde med jordemodergruppen
  • Finde ud af, hvorledes pengene skal fordeles - og så forhandle her ud fra

En del af overvejelserne bør handle om, hvorvidt tillidsrepræsentanten skal forsøge at få et mindre beløb til alle, eller om man hellere vil prioritere nogle i år og andre de følgende år. Disse overvejelser bør indgå i en langsigtet forhandlingsstrategi.

Løn
Lønsatser er inddelt efter arbejdspladsens geografiske beliggenhed i område 0-4. Se satserne her

  • Område 1: Esbjerg, Næstved, Odense, Sønderborg, Aalborg
  • Område 2: Roskilde, Skejby Område 3: Hillerød
  • Område 4: Rigshospitalet, Gentofte, Herlev, Hvidovre
  • Område 0: Alle andre

Der er centralt aftalt tillæg til lønnen ud over ovenstående med virkning fra 1. april 2010:

 Jordemødre med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse ydes et pensionsgivende tillæg på 1.950 kr. i årligt grundbeløb (1/1-06-niveau) = 168,83 kr. månedligt.

Jordemødre med 8 års sammenlagt beskæftigelse (eller mere) ydes et pensionsgivende tillæg på 11.900 kr. i årligt grundbeløb (1/1-06-niveau) = 1.086,25 kr. månedligt.

Til toppen

Ferieregler

Uanset om du har penge at holde ferie for eller ej, har du altid ret til ferie. Det vil sige, at du ikke kan nægtes at holde ferie hverken i dit første eller andet ansættelsesår. Blot skal du selv helt eller delvist finansiere din ferie, indtil du har været ansat et helt optjeningsår (=kalenderår).

Har du fx din første arbejdsdag den 1. juli 2011, har du ikke sparet ferie op til afholdelse i ferieåret 1.5.11-30.4.12. Du har måske nogle feriepenge på et feriekort optjent hos en anden arbejdsgiver, og dem skal du bruge først.

Der er også mulighed for at søge feriedagpenge i a-kassen (DSA), såfremt du er blevet optaget i a-kassen (medlem) senest den 30. april 2011. Er du blevet medlem efter 1. maj 2011 som nyuddannet, har du ikke ret til ferie-dagpenge.
Spørg i din a-kasse (DSA).

Optjening af løn under ferie
Feriepenge optjenes i perioden 1. januar til 31. december og afholdes i det følgende ferieår, som løber fra 1. maj til 30. april.

Til toppen

Graviditet og barsel

En del henvendelser til Jordemoderforeningens sekretariatet handler om, hvordan man forholder sig, hvis man er gravid og jobsøgende, eller planlægger en graviditet samtidig med, at man søger sit første job. Generelt skal man ikke tage særligt hensyn til arbejdspladsen i den forbindelse. Det lyder måske lidt strengt, men det er et kvindefag med mange i den fødedygtige alder, og arbejdsgiverne er forberedte på den udgift, der er forbundet med at betale løn til en kvinde på barselsorlov.

En arbejdsgiver må ikke ved ansættelsessamtalen spørge, om du er gravid - og du er heller ikke forpligtet til at oplyse om det.

Selvom du er synligt gravid, skal arbejdsgiveren have en objektiv grund til at foretrække en anden ansøger end dig. Arbejdsgiveren skal lade som om, at du ikke er gravid, når han/hun vurderer kandidaterne til stillingen. I praksis er det svært at se bort fra noget man ved, men sådan er lovgivningen nu engang. Har du på fornemmelsen, at din graviditet er årsagen til at du ikke fik jobbet, så bed om en skriftlig begrundelse for afslaget og henvend dig til Jordemoderforeningens sekretariat. 

Når du er ansat, har du ret til graviditetsorlov med fuld løn 8 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har du ret til 14 ugers barselsorlov – også med fuld løn.

Herudover er der yderligere ret til 6 ugers orlov med fuld løn samt yderligere 6 uger – de sidste 6 uger kan eventuelt deles med din mand. Herefter kan du få dagpenge i 20 uger.
Læs mere om regler for graviditet og barsel

Til toppen

Introdag for afgangsstuderende

Hvert forår og efterår holder Jordemoderforeningen i samarbejde med
a-kassen, DSA, introduktionsdage for afgangsstudrende.

Der sendes information om dato og program via skolernes elektroniske system.

Ansæt jordemødre - de kan andet og mere end du tror 
(klik for at downloade som pdf-fil)

Hvis du søger et job i det bredere jordemoder-felt, kan du med fordel lægge denne pjece ved. Du kan få den trykte pjece ved at sende en mail til jpo@remove-this.jordemoderforeningen.dk