• Print
  • Bookmark and Share

Revideret retningslinje og vejledning

Sundhedsstyrelsen har nu udgivet deres reviderede retningslinje ’Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’

24. marts 2020

NYHEDEN ER OPDATERET DEN 1/4 med revideret klinisk retningslinje

Jordemoderforeningen, DSOG, neonatologer og DASAIM har igennem de seneste uger arbejdet på en retningslinje og en vejledning omkring håndtering af gravide med mistanke om eller påvist COVID-19.

Vi har igennem processen været i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen, under hvilken vi har pointeret faglige forhold af betydning for både sundhedspersonale og de fødende/familierne. Hvis der har været uenighed, har vi efter grundig argumentation valgt at understøtte SST's retningslinje. Sammen med vejledningen har vi udarbejdet en række skemaer (se link), der kan tjene som værktøjer i klinikken.

Vi får løbende ny viden på området, og vejledningen vil blive opdateret herefter. Selvom vi har bestræbt os på at få belyst alt tænkeligt, vil der være aspekter, der mangler at blive vendt. I så tilfælde må I meget gerne skrive til én af kontaktpersonerne på side 1 i vejledningen. Fra Jordemoderforeningen vil det være Anne-Mette Schroll på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.dk

'Pakken' indeholder: