• Print
  • Bookmark and Share

God Påske

08. april 2020

Kære kolleger

Der er en meget surrealistisk tid, vi befinder os i. Midt i corona, et nedlukket land med børn, der ikke får deres afgangseksamen, virksomheder der lukker, og en arbejdsløshed der stiger, er der stadig gravide, der bliver ved med at have brug for at få en god og sikker svangreomsorg, og vi jordemødre skal give dem det.

Sundhedsstyrelsen har slået fast, at svangreomsorgen er kritisk arbejde under en pandemi. Det er en erkendelse og en anerkendelse af, at svangreomsorg ikke kan aflyses eller udskydes. Det synes jeg, er et vigtigt og stærkt signal. Derfor skal vi som jordemødre fortsætte med at gøre det, vi er bedst til: at yde en god svangreomsorg, men nu under vilkår, som er sværere end normalt og for gravide, der er mere bekymrede og måske endda fravælger kontakten med sundhedsvæsnet.

Jordemødre viser samfundssind
Vi viser som jordemødre ikke bare samfundssind, men tager et vigtigt samfundsansvar ved at levere netop vores kerneopgave. Vi stiller op, også selvom nogle af os også er bekymrede, lider afsavn og er usikre på, hvad COVID-19 vil betyde for os selv og vores kære. Det bliver så meget mere tydeligt, at vi er en faggruppe med særlige kompetencer og et ansvarsområde, der ikke bare kan erstattes af andre. Derfor er Jordemoderforeningens fokus i denne tid at gøre opmærksom på, at også jordemødre skal sikres og passes på, og at jordemødre har forudsætninger for at varetage kerneopgaven, med den sparsomme viden, der findes på området.

Belastning vil fortsætte længe
Den langsomme genåbning af Danmark vil have stor betydning for hele samfundet og en fornemmelse af, at vi er på vej tilbage til det normale. Jeg tror dog, at vi skal være forberedte på, at belastningen på sundhedsvæsnet og dermed den virkelighed, vi skal være en del af og agere i, vil fortsætte så længe epidemien hærger. I den periode vil vi være de gravides vej ind til viden og tryghed. Det ser vi blandt andet på de mange henvendelser, der er kommet til fødestederne i forbindelse med, at de gravide skal til at sende ældre søskende i skole og daginstitution, og den bekymring der følger med det.

Danmark følger godt med
Vi har haft møde med de øvrige nordeuropæiske jordemoderforeninger, og det virker som om den danske svangreomsorg klarer sig godt under epidemien. I Sverige kunne de fortælle, at de lavede visir af plastik fra en overheadprojektor og tape, og at de generelt mangler guidelines på området. I Norge var partnere forment adgang til kejsersnit og indlæggelsen efterfølgende. I England var man ramt ved, at mange jordemødre har valgt selvisolation. Man har samtidig fokus på det mentale helbred, da man begynder at se konsekvenser ved isolation, fx ved stigende vold mod kvinder i hjemmet.

De studerende er påvirkede
Den noget specielle situation påvirker desværre også vores kommende kolleger - de jordemoderstuderende. Det er karakteristisk for netop vores uddannelse, at halvdelen foregår som klinisk uddannelse. Jeg ved, at I, der er ansvarlige for den kliniske uddannelse, er kreative udover alle grænser - og tak for det. Jeg er dog også klar over, at det ikke er gjort med det. Og at der venter jer nærmest et puslespilsarbejde, sammen med de studerende og uddannelsesstederne, for at sikre, at den enkelte studerende får den kliniske uddannelse, som hun har brug for. Det kræver fleksibilitet og omstillingsparathed fra alle parter. Jeg håber, det lykkedes, så vi fortsat kan tage imod nye kolleger til sommer og til januar. I er jo ventet, og vi har brug for jer som nyuddannede jordemødre.

Regionerne sikrer hjemmefødsler efter pandemi
Jordemoderforeningen har kontaktet Danske Regioner med en bekymring for, at en midlertidig suspendering af hjemmefødselsordninger kan få alvorlige konsekvenser i form af en stigning i antallet af fødsler uden jordemoderfaglig assistance. Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, har i sit svar betrygget mig i, at det er muligt at finde lokale løsninger. Hun skriver, at der efter konkret vurdering skal findes 'en sikker løsning sammen med den gravide', hvis der er risiko for, at fødslen ellers vil finde sted uden assistance fra jordemoder. Sidst men ikke mindst giver Stephanie Lose os en afgørende vigtig forsikring om, at muligheden for hjemmefødsel selvfølgelig vil blive genoptaget, når situationen igen tillader det. Du kan læse mere i mit indlæg på 'Jordemoder under pandemien'.

Diskussionen om værnemidler fortsætter
Jordemoderforeningen får fortsat mange spørgsmål om brug af værnemidler. På facebooksiden 'Jordemoder under Pandemien' har jeg stillet nogle af spørgsmålene videre til jer, fordi der desværre ikke findes færdige svar på det hele. Jeg bliver blandt andet spurgt om, præcis hvornår i en fødsel, værnemidlerne skal påføres. Jeg tror, at vi selv med vores jordemoderfaglighed er bedst til at svare på det spørgsmål. For ingen kender arbejdsflowet under en fødsel og de lokale fysiske rammer på fødestederne bedre end os selv, og vi kommer det næppe nærmere ved at spørge Statens Serum Institut. En yderlig konkretisering må derfor gøres lokalt sammen med arbejdsmiljørepræsentant, leder og TR eventuelt med hjælp fra den hygiejneansvarlige for afdelingen.

Der er også en del spørgsmål om værnemidler ved de ambulante kontakter med symptomfrie gravide og mødre. Vi har været i kontakt med styrelserne omkring brug af værnemidler ad en del omgange For nylig udtrykte også sygeplejersker, praktiserende læger med flere ønske om at bruge værnemidler i arbejdet med symptomfrie patienter, både af hensyn til dem selv og patienten. Sundhedsstyrelsen har præciseret, at ansvaret for, at medarbejderne ikke bliver smittet eller smitter andre, ligger hos arbejdsgiveren. Der skal altså fortsat ikke anvendes værnemidler, hvor patienten eller borgeren ikke har symptomer eller er testet positiv for COVID-19. Det er anbefalingen lige nu, og det må derfor også gælde jordemoderens arbejde på svangre og barsel, i konsultation, scanning, hørescreening og PKU. Anbefalingerne kan ændre sig, som pandemien udvikler sig, det følger vi nøje. Samtidig forventer vi, at der kommer en snarlig præcisering omkring brugen af værnemidler.

Pas godt på jer selv og hinanden, det kan lyde som en floskel, med det har aldrig været mere relevant.

God påske
Lis Munk